Publikováno: 20.05.2021

Na nároží ulice Vojanovy a Smetanova náměstí vyroste nový bytový dům

Bytový dům s komfortním bydlením v samotném centru města vyroste na nároží ulice Vojanovy a Smetanova náměstí v Moravské Ostravě. Zastupitelé města na svém jednání 19. května schválili prodej pozemku společnosti PROMET GROUP, která chce v atraktivní lokalitě ve spolupráci  s kanceláří Petr Lichnovský | architektonická kancelář s.r.o. postavit moderní objekt s byty a s funkčními prostory pro služby a obchody v prvním nadzemním podlaží. Dům by měl být hotov zhruba v polovině roku 2025.

„Zájem o lukrativní pozemek v centru města nedaleko budovy Divadla Antonína Dvořáka projevilo pět společností. Z toho dvě musely být vyřazeny pro nesplnění podmínek. Ostatní nabídky město hodnotilo komplexně ve všech souvislostech bez preference některého z kritérií. Jednání o podmínkách prodeje bylo náročné, protože město si, jako ve všech případech, potřebuje dostatečně smluvně zajistit plnění závazků ze strany kupujícího. Vybraný investor je díky svým dosavadním zkušenostem pro město kvalitním a silným partnerem a jeho návrh přinese možnost dalšího atraktivního bydlení v centrum města, řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Území určené k prodeji a zástavbě o rozloze 635 m2, které vzniklo loni zbouráním nevzhledného, chátrajícího objektu Vojanky, město prodá za 9,2 milionu korun. Jeho výhodou je blízkost několika významných kulturních a společenských institucí, jako jsou Divadlo Antonína Dvořáka se zachovaným novobarokním průčelím, Divadlo loutek Ostrava, univerzitní kampus Palace nebo památkově chráněný objekt domu knihy. V těsné blízkosti se nachází také zastávka městské hromadné dopravy, přesto se jedná o dopravně klidnou lokalitu.

„Návrh společnosti Promet představuje atraktivní šestipodlažní bytový dům s 26 bytovými jednotkami, s prostory pro obchod a služby v přízemí a jedním patrem podzemního parkování. Po podpisu smlouvy bude následovat 3měsíční období prověrky, jejímž cílem je ověření proveditelnosti projektu. Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro společné povolení do patnácti měsíců, a poté samotná výstavba objektu. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci roku 2024 až 2025, v závislosti na průběhu stavebního řízení,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Na nedodržení podmínek smlouvy se váží vysoké sankce. Převod majetku se uskuteční až po provedení prověrky proveditelnosti projektu a zaplacení kupní ceny. Součástí smlouvy je i předkupní právo ve prospěch města. S prodejem souhlasil také městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který měl původně část pozemku ve své správě. O koupi parcely projevilo do termínu 31. července 2020 zájem pět zájemců. Pracovní skupina složená z odborníků i zástupců města doporučila jako nevhodnější nabídku firmy Linkcity Czech Republic, které zamýšlela na stejném místě postavit hotel. Jelikož město nenalezlo dohodu nad podobou smlouvy, zahájilo po dohodě s nimi jednání s dalšími zájemci, kteří chtěli v lokalitě stavět bytový dům.

Společnost PROMET GROUP a.s., jež zastupuje stejnojmennou skupinu více než 30 firem, sídlí v centru Ostravy a její aktivity probíhají primárně v Moravskoslezském kraji. Skupina PROMET GROUP tak představuje v našem regionu jednoho z největších zaměstnavatelů, kteří vytváří více než 4500 pracovních míst. Na celorepublikové úrovni se tato rodinná firma řadí mezi Top 100 českých firem a rovněž patří mezi 10 největších rodinných firem dle časopisu Forbes.

Další příspěvky