Publikováno: 30.11.2022

Může se z ulice 28. října stát skutečný bulvár?

Koncem listopadu představil Městský ateliér prostorového plánování a architektury na setkání s veřejností plán velkorysého reprezentativního bulváru v ulici 28. října. Ten by zahrnoval úsek od Divadla Petra Bezruče po západní hranu sadu Dr. Milady Horákové. Bulvár by zároveň vhodně propojil důležitá místa a sídla v okolí. V budoucnu by se stal spojnicí plánovaného koncertního sálu, krajského úřadu, zamýšlené Černé kostky (vědecké knihovny) nebo revitalizovaného sadu Dr. Milady Horákové. Výstavba bulváru by v neposlední řadě vedla k proměně veřejného prostranství před Domem kultury, jehož stav úplně neodpovídá významu lokality.

„Úsek u Domu kultury má vzhledem k připravovaným stavbám ambici být výkladní skříní města. Z poslepovaných asfaltových chodníků, chybějícího mobiliáře a místa, kterým většina lidí pouze projíždí, by se tak měl stát příjemný reprezentativní prostor, který bude vybízet k setrvání,“ nastínila architektka ateliéru MAPPA Zuzana Paclová.

Celkový návrh podoby městského bulváru má na starost Atelier 111 architekti, který uspěl ve výběrovém řízení. Zpracovatelé aktuálně řeší, jak by v daném úseku měla vypadat doprava, kudy by optimálně měly vést cyklostezky nebo otázky spojené s případnou výsadbou lemujícího stromořadí. Při zpracování návrhu tvůrci zohlední také podněty občanů z veřejné diskuse, která se konala v kavárně SKELET KAFE.

Studie veřejného prostranství by měla být hotová koncem letošního nebo začátkem příštího roku.

Další příspěvky