Publikováno: 12.05.2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude mít vlastní strategický plán

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz začíná ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a rozsáhlou škálou významných osobností města připravovat vlastní Strategický plán udržitelného rozvoje na období 2022–2027 .

Strategický plán by měl vycházet a navazovat na strategický plán statutárního města Ostravy komunikovaný  po značkou fajnOVA, a  proto bude při jeho komunikaci používat stejnou značku a označení fajnOVA CENTRUM.  Strategický plán by měl zahrnovat informace nejen o tom, co městský obvod trápíí, ale zejména to, kde má potenciál k rozvoji a jak k jednotlivým rozvojovým cílům dojít. Celý proces přípravy bude trvat necelý rok. Významným podkladem pro zpracování strategického plánu budou informace a náměty získané od vás, občanů: pro zaslání podnětů k rozvoji obvodu můžete využít email SPMOaP@osu.cz

Zdroj: https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/zaciname-zpracovavat-trategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mestskeho-obvodu-moravska-ostrava-a-privoz-na-roky-2022-2027

Další příspěvky