Publikováno: 08.04.2021

MOaP připravuje pro dlouhodobý rozvoj obvodu strategický plán

Centrální obvod připravuje Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 – 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035 – fajnOVA CENTRUM. Jde o důležitý dokument, který určuje směr a priority dalšího rozvoje obvodu, přičemž do jeho tvorby bude zapojena odborná veřejnost, celá politická reprezentace obvodu i samotní občané.

V rámci procesu tvorby strategického plánu budou zachovány principy, na nichž staví Strategický plán rozvoje města Ostravy a značka fajnOVA, výsledný strategický plán městského obvodu s nimi bude v souladu. V této souvislosti bude také celý strategický plán tvořen, komunikován a následně i realizován pod označením fajnOVA CENTRUM. Tento dokument zpracuje pro obvod Ostravská univerzita, konkrétně její Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Kromě klasických témat, jako je doprava, životní prostředí či ekonomika, by se měl strategický plán zaměřit také na stěžejní problematiku městského obvodu – práce s veřejným prostorem a kvalita bydlení.

Přípravy již byly zahájeny, v dubnu se poprvé sejdou strategický tým a následně i pracovní skupiny. „Velmi důležitou úlohu v přípravách strategického plánu však hrají samotní obyvatelé. Přáli bychom si, aby se naši spoluobčané v obvodu cítili příjemně a zůstali zde žít nejen oni, ale i jejich děti,“ říká starostka Zuzana Ožanová. Zájemci mohou své podněty zasílat už nyní na e-mail SPMOaP@osu.cz. „Myslíme však i na občany, kteří nevyužívají e-maily, či se nezúčastňují veřejných projednávání. Pro ně bude opakovaně v měsíčníku Centrum k dispozici písemný dotazník,“ dodává starostka.

Sběr připomínek a nápadů široké veřejnosti bude oficiálně probíhat v druhé polovině roku 2021 v rámci předposlední fáze, kdy budou využity také podněty z šetření, která proběhla již v minulosti.  Strategický plán obvodu by měl být dokončen do 28. února 2022 a bude následně schvalován v orgánech obce.

Zdroj: Úmob Moravská Ostrava a Přívoz

Další příspěvky