Publikováno: 12.05.2021

Nové městské centrum uměleckých terapií Skořápka je dokončeno!

V Mariánských Horách skončila výstavba Městského centra uměleckých terapií Skořápka. K mimoškolní výchově uměleckého zaměření začne sloužit na začátku školního roku. Do té doby se ještě upraví jeho zahrada. Dlouho připravovanou přestavbu město zahájilo vloni v červnu. Po roce bude Skořápka slavnostně otevřena.

„Centrum vzniklo rekonstrukcí dvoupodlažního objektu bývalé mateřské školy v ulici U Dvoru. Nově je v něm zázemí pro různé tvůrčí činnosti od hudebních a výtvarných oborů až po rukodělné disciplíny. Za cennou považuji přeměnu už nevyužívaného školského zařízení v takto multifunkční areál. Ačkoli projekt, se kterým jsme pracovali, se připravoval řadu let a návrh byl poplatný době, povedlo se nám při stavbě provést ještě dílčí úpravy fasády, které se, věřím, pozitivně promítly do finálního vzhledu objektu,“ uvedla náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Skořápka disponuje cvičnou kuchyní a keramickou dílnou s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem, místností se speciální akustikou pro bicí nástroje, muzikoterapii a rytmickou terapii, učebnami pro múzické, výtvarné a rukodělné disciplíny, víceúčelovým zrcadlovým sálem, denním stacionářem pro mentálně postižené děti i výstavními prostorami a kultivovaným místem pro čekající rodiče. Celý objekt je kompletně bezbariérový. Před budovou je nový komunikační uzel, do objektu se vchází po novém schodišti s krytým vstupem a s přístupovou bezbariérovou rampou. Na střeše je instalována sestava fotovoltaických panelů, vedle budovy je vystavěno parkoviště. Přestavba přišla na 22,8 milionu korun bez DPH a prováděla ji společnost Intoza, která vyhrála výběrové řízení s šesti účastníky nejlepší nabídkovou cenou.

„Nové Městské centrum uměleckých terapií Skořápka je součástí naší městské příspěvkové organizace, Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, která mimo jiné poskytuje jedinečnou programovou nabídku i pro žáky s různým zdravotním hendikepem. Z pohledu komplexnosti činností škola už dosud neměla v republice obdoby. Nyní, doplněna ještě o Skořápku, se o to více stane skutečnou chloubou Ostravy. Její hodnota je umocněna tím, že dává příležitost realizovat se a mnohdy i vyniknout všem dětem bez jakéhokoliv rozdílu. Má to i jistou symboliku, že Skořápka zahájí svou činnost v roce 30. výročí působení této unikátní školy na území našeho města,“ řekl náměstek pro sociální oblast, zdravotnictví a kulturu Zbyněk Pražák.

Od září bude ve Skořápce fungovat například dopolední estetická školička. Zájemci o tento projekt se již nyní mohou hlásit prostřednictvím webu školy www.lko.cz, kde budou postupně přibývat další informace o jejich aktivitách. Služby Skořápky by mohlo využívat až 500 dětí.

Nesmírně se těšíme na první zvonění, které odstartuje na území města Ostravy novou etapu unikátního integračního, uměleckého, terapeutického a sociálního programu a společného hledání a nalézání cesty ke štěstí s těmi, kteří touží žít a růst, avšak potřebují k tomu naši pomoc a kus naší práce. Slavnostní otevření Skořápky chystáme ještě před prázdninami na 18. června,doplnila ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava Miloslava Soukupová.

Na léto je ještě naplánována úprava školní zahrady za zhruba 447 tisíc korun bez DPH. Vykácené dřeviny a porost nahradí nově založený trávník, vysazeno bude sedm nových stromů, a také solitérní, vřesovištní a popínavé keře, a trvalky.

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvková organizace města, která dosud měla dohromady přes tisíc žáků. Z pěti set žáků múzické školy byly dvě třetiny s postižením. Konzervatoř sídlí ve dvou budovách v Přívoze. Múzická škola má budovu v Mariánských Horách. Vedle uměleckých oborů nabízí také obory terapeutické, které jsou cíleny k účinné pomoci při léčbě zdravotního postižení a ke zmírnění případného defektu.

Další příspěvky