Publikováno: 09.02.2024

Město hledá zhotovitele druhé etapy oživení levého břehu Ostravice

Statutární město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele souvisejících staveb „Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka“ – 2. etapa“ a „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží.“ Obě vycházejí z dřívějšího projektu „Revitalizace řeky Ostravice,“ který má zkrášlit lokalitu okolo řeky v městském centru a v návaznosti na předchozí úpravy celou oblast proměnit v atraktivní a vyhledávaný veřejný prostor. Stavby na sebe bezprostředně navazují a je tedy žádoucí, aby je zhotovitel uskutečňoval za vzájemné časové koordinace.

„První etapu revitalizace levého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Na Karolině a Střelniční ulicí, která rovněž souvisela s dostavbou přilehlého univerzitního kampusu, máme zdárně za sebou. Ta byla určena hlavně k výstavbě nových chodníků, relaxačního schodiště, sadovým úpravám a pořízení nového mobiliáře,“ připomenul náměstek primátora Břetislav Riger. „Cílem připravované druhé etapy je především řešení dopravní situace. Chceme proměnit zdejší obslužnou komunikaci v komfortní zónu pro cyklisty a chodce takovým způsobem, který propojí univerzitní kampus a odpočinkovou oblast kolem řeky.“

V případě stavby „Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ jde o spojení dvou investičních akcí – revitalizace nábřeží řeky Ostravice za výstavištěm Černá louka (akce Levobřežní), s úpravami pěších tras na Havlíčkově nábřeží v souběhu s cyklostezkou mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou (akce Havlíčkovo nábřeží).

Samotné propojení, které bude mít charakter hlavní komunikace, je řešeno jako větvení křižovatky s cestou, vedoucí do areálu Černé louky. Vyvedení cyklostezky je zamýšleno coby čtvrté rameno křižovatky. Za daným úsekem pak trasa naváže na směrové řešení souvisejícího projektu ‚Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka‘. Z dlouhodobějšího hlediska usilujeme o vznik pohodlného cyklistického a pěšího spojení z centra města okolo mostu Miloše Sýkory a kampusu až do Dolních Vítkovic,“ popsal Břetislav Riger.

Zhotovitel bude muset postupovat podle dvou návrhů. Zatímco projektantem Levobřežní je společnost CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o, návrh Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží pochází z dílny společností RSE Project s.r.o. Realizace veřejné zakázky (tedy obou staveb jako celku) by měla trvat nejdéle 52 týdnů a její náklady si s největší pravděpodobností vyžádají necelých 54, 8 milionu korun bez DPH.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 10 hodin 8. března 2024. Nabídky mohou být doručeny výhradně v elektronické podobě na adresu https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0181544.  Veškerá zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně náležitých příloh, je dostupná na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/678634.

Další příspěvky