Publikováno: 30.04.2021

Město hledá řešení strategického území mezi Karolinou a DOV

Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na zpracování koncepční urbanistické studie na využití strategického území v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz . Řešené území propojující  oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy zahrnuje dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti odděleny původním industriálním prostorem tzv. brownfieldem . Oba tyto prostory jsou v současné době ve vlastnictví podnikatelských subjektů Vítkovice, a.s. a EUROVIA CS, a.s. a nachází se v prostoru mezi drážním tělesem Českých drah, a.s. a Správy železničních dopravních cest, s.o. mezi stanicemi Ostrava-Střed a Ostrava-Hlavní nádraží, a vlečkou mezi bývalým dolem Zárubek a nádražím Ostrava-Střed.
„Snahou města je scelovat území a nevyužité průmyslové areály vracet zpět do života nebo-li organismu města. Zde se jedná o velmi exponované území, které se nachází mezi územím Karolíny a Dolní oblastí Vítkovic. Projekt reaguje na schválený strategický plán města fajnOVA, kde je propojování města jedním z cílů dalšího rozvoje. Strategická poloha území vybízí k vytvoření nové městské čtvrti. Mohlo by tak jít například o kombinaci obytných budov směrem k řece s kancelářskými objekty“ řekl primátor Tomáš Macura.
Cílem studie je analýza území a zapracování všech dosud vytvořených dokumentů, které se ho týkají.  Zpracovatelé mají za úkol vytvořit návrhy různých variant, jak by se k rozvoji tohoto území mělo přistupovat a doporučení, která z variant by byla nejvhodnější a to jak z pohledu urbanistického i socioekonomického. V druhé fázi studie poté zhotovitel zpracuje vybranou variantu a popíše kroky, které mají směřovat k realizaci návrhu. Součástí vypracování studie bude také její projednání s Městským ateliérem MAPPA, který zadávací podmínky tohoto výběrového řízení připravoval.
„Snahou  je přinést a definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury. Úmyslem města není v tuto chvíli území vykupovat, ale pomoci tam, kde soukromý sektor nebude schopen přeměnu ufinancovat. Město je proto jakýmsi spouštěčem dalšího rozvoje, bude stát vedle soukromého sektoru s cílem podněcovat jeho dokončení.“doplnil primátor.
Výběr zhotovitele bude probíhat na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu, ve kterém budou uchazeči prezentovat svůj přístup k danému zadání a doloží jej referencemi. Důraz bude kladen nejen na cenu (30%), ale také na kvalitu zpracování a profesní přístup (70%) . Veřejná zakázka je financována z dotačních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj, programu  na podporu revitalizace území a podprogramu na tvorbu studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů.

Veřejnou zakázku a veškeré informace k ní najdete zveřejněné zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/421783

Lhůta pro podání nabídek poběží do čtvrtku 27.5.2021 do 10:00h.

Další příspěvky