Publikováno: 23.04.2018

Historické centrum města oživí Ostravská univerzita a její studenti.  

Za Divadlem Antonína Dvořáka by měla do tří a půl roku vybudovat Ostravská univerzita nový multifukční areál na Černé louce u řeky Ostravice, který bude sloužit nejen studentům ale i veřejnosti.

Klastr umění a designu a budova zázemí pro sport, zdraví a technologie.

Univerzita získala od města Ostravy darem pro realizaci budov zhruba čtyři hektary pozemků v hodnotě kolem 42 miliónů korun. Nyní zpracovává projekt, který letos v červnu podá na ministerstvo školství. Projekt by se měl financovat z evropské dotace. Univerzita předpokládá, že na něj získá téměř 900 miliónů korun. Jde o dotaci s pouze pětiprocentní spoluúčastí. Pokud vše vyjde, už příští rok na jaře bude škola hledat dodavatele stavby a v létě by se mohlo začít. Pokud dotaci nezíská, pozemky se vrátí zpět městu.

Ostravská univerzita oslovila významné architekty. V regionu jich máme spousty.

V případě návrhu sportoviště Ostravská univerzita oslovila katedru architektury své partnerské univerzity VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde navázala spolupráci se studentem Kubou, jehož otcem je Roman Kuba z architektonického ateliéru Simona.

Na úpravu vnějšího vzhledu pro Klastr umění a designu Fakulty umění univerzita oslovila kopřivnického architekta Kamila Mrvu, který je rovněž významně spjat s regionem. Proslulé jsou zejména jeho stavby v Beskydech.

Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podílí pracovníci Katedry studií lidského pohybu (KSLP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která by zde měla mít své nové sídlo. Vše, co v areálu vznikne, bude zároveň plně využitelné i pro veřejnost.

„Nejen, že tady lidé budou moci uspořádat kulturní akci ve venkovních prostorách, které jsou k tomu přímo navrženy, nebo si zaběhat na profesionálním běžeckém povrchu, budou moci se stát také součástí výzkumu, což může být zajímavé pro každého, komu záleží na jeho zdraví,“ sdělil vedoucí katedry Daniel Jandačka.

Moderní, špičkové zázemí podpoří prestiž univerzity.

Zázemí pro sport, zdraví a technologie bude sídlem Katedry studií lidského pohybu. Součástí bude hala pro míčové sporty. Moderní zázemí pro sport také naláká více nadějných sportovců, kteří mohou v budoucnu regionu dělat dobré jméno ve světě, a pomůže snížit odliv mladých lidí z kraje. Vše, co vznikne, bude využitelné i pro veřejnost. Zájemci si zaběhají na profesionálním běžeckém povrchu anebo se mohou stát součástí výzkumu, což může být zajímavé pro každého, komu záleží na jeho zdraví. Ve venkovních prostorách se mohou pořádat kulturní akce.

Nová budova pro Klastr umění a designu poskytne prostory pro hudební sekci a sekci designu fakulty, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících podmínkách. Vznikne zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň bude součástí budovy DesignLab v podobě cvičeného prostoru pro výstavy a MusicLab v podobě cvičeného prostoru pro komorní hudbu. MusicLab slibuje program s mezinárodním přesahem, DesignLab zase mezinárodní výstavní činnost.

 

Další příspěvky