Publikováno: 24.11.2021

Na Global Startupcities Summit se představí i projekty města Ostravy

GLOBAL STARTUPCITIES SUMMIT: Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání

V Malaze se 24. listopadu 2021 koná summit, jehož se zúčastní také zástupci Ostravy, aby prezentovali výjimečné projekty vzdělávání i program přívětivý pro zahraniční odborníky. Hlavní aktivity města Ostravy pro přilákání, rozvoj a udržení talentů, které již v Ostravě na podporu mladých talentů existují, i nové iniciativy plánované pro následující léta, představí Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora. Aktivně se zúčastní kulatého stolu na téma „Talent Action Plan of Global StartupCities,“ společně se zástupci portugalské Bragy a dalšími partnery na téma Talent management.

Cílem iniciativy Global Startupcities je tvorba nových pracovních míst, nových mezinárodních pracovních příležitostí, podnikatelské spolupráce a podpora propojování inovačních ekosystémů na evropské úrovni. Rozhodnutím rady města ze dne 12. listopadu 2019 byla podepsána „European StartupCities Declaration,“ v níž statutární město Ostrava potvrdilo zájem o řešení uvedeného tématu evropských měst v tzv. 2. linii (ne hlavní města) do inovačního ekosystému, který podporuje start-upy a jejich propojování navzájem, propojení s malými a středními podniky a také velkými firmami. Lze očekávat, že Evropská komise vyčlení na podporu iniciativ „Startup Cities Programme“ více než 200 milionů EUR, které města, v případě zájmu a aktivního přístupu, mohou v budoucnosti využívat na rozvoj systematické podpory start-upů. Prezentace na této mezinárodní úrovni též umožní městu Ostrava představit se jako město inovací, podpory podnikání i talentů a pomůže v pozitivní image města v evropském měřítku, což je také jedním z hlavních cílů Strategického plánu pod značkou fajnOVA.

Vlajkovým projektem je program na podporu vzdělávání a talentmanagementu TalentOVA . Program byl na území města Ostravy zahájen v roce 2016 a jeho cílem je systematická podpora nadání a talentu, práce s talenty, rozvoj nadání, vytváření podmínek pro práci s mimořádnými talenty v Ostravě. Podpora se zaměřuje zejména na technické a přírodovědné oblasti, čtenářské a matematické gramotnosti, badatelskou činnost. Za celé období fungování tohoto programu bylo realizováno 307 projektů s celkovou finanční podporou města 238,5 milionů korun.

Město také podporuje a oceňuje nadané a aktivní vysokoškolské studenty. V roce 2021 vznikl nový program, jehož cílem je ocenění vysokoškolských studentů za jejich studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost s názvem „Talent roku.“ Program studenty motivuje a pomáhá ve studiu, titul a cena „Talent roku“ budou udělovány v každém akademickém roce, na ocenění je pro tento akademický rok alokována celková částka jeden milion korun. Program vychází z dlouholeté unikátní aktivity města určené studentům vysokých škol. Formou stipendií bylo od roku 1996 studentům poskytnuto více než 17 milionů korun.

Ostrava se rovněž snaží přilákat nové talenty a nadané studenty. Zajímavým a zcela novým projektem v této oblasti je program Global Experts, připravený ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským inovačním centrem a univerzitami. Cílem je získat špičkové vědce a akademiky ze zahraničí pro univerzity a vytvořit podmínky pro nové výzkumné týmy a vzdělávací obory. Všechny jmenované aktivity a řada dalších jsou součástí Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Cílem naplňování této strategie je vytvořit z Ostravy centrum prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství a postavit tak základy pro další rozvoj města, zastavit stěhování kreativních i talentovaných lidí za prací mimo město a vytvořit podmínky pro to, aby se univerzity v Ostravě staly první volbou při rozhodování o studiu na vysoké škole.

Zástupce odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy Ondřej Dostál bude na summitu prezentovat Expat Centrum Ostrava, společně se zástupci Moravskoslezského inovačního centra a Expat Centra. Služby Expat Centra jsou určeny všem zahraničním odborníkům (zaměstnancům, podnikatelům, studentům, vědcům, akademickým pracovníkům atd.) a jejich rodinám, žijícím v Ostravě a regionu, podnikajícím, pracujícím nebo těm, kteří se do města v blízké době chtějí přestěhovat. Smyslem je vytvořit otevřené a přátelské prostředí, které jim pomůže rychleji se adaptovat, poskytne jim kvalitní informační zázemí a poradenství, a současně nabídne možnosti adekvátního volnočasového vyžití a propojení s místní komunitou.

Expat centrum je jedním ze strategických projektů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 fajnOVA . Naplňuje strategické cíle „Metropole regionu a bohatství v lidech“ a záměrem je přispět ke zpomalení i zastavení odlivu kvalifikovaných pracovníků z našeho regionu, v další fázi i aktivně lákat (talent attraction management) kvalifikované cizince do regionu. Provoz Expat Centra je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, provozuje jej právě Moravskoslezské inovační centrum, které má zkušenosti s realizací inovačních projektů a spoluprací se zahraničními odborníky a start-upy.

 

Další příspěvky