Publikováno 6.9.2018

FajnOVA Poruba má hotovo

Městský obvod Poruba má Strategický plán rozvoje 2018-2023.

Strategický plán je přitom v symbióze se Strategickým plánem města Ostravy (fajnOVA), případně jej vnímavě doplňuje či prohlubuje na lokální úrovni. Pro obyvatele Poruby byla vytvořena komunikační brožura, která seznamuje s vizí i směrem, kterým se chce Poruba ubírat.  Strategický plán je připraven na 5 leté období.

Strategický plán FajnOVA Poruba je dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby. Vychází ze současného stavu a stanovuje směřování rozvoje městského obvodu do roku 2023. Strategický plán FajnOVA Poruba je připravován od roku 2017 v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. První verze plánu je k dispozici od června 2018. Nyní probíhá příprava implementační (realizační) části strategického plánu a Akčního plánu pro rok 2019, které budou hotovy do konce roku 2018. Více informací na zde.

Webové stránky www.fajnovaporuba.cz

Dokument Strategický plán rozvoje Poruby

Komunikační brožura

 

 

 

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram