Publikováno: 06.09.2018

FajnOVA Poruba má hotovo

Městský obvod Poruba má Strategický plán rozvoje 2018-2023.

Strategický plán je přitom v symbióze se Strategickým plánem města Ostravy (fajnOVA), případně jej vnímavě doplňuje či prohlubuje na lokální úrovni. Pro obyvatele Poruby byla vytvořena komunikační brožura, která seznamuje s vizí i směrem, kterým se chce Poruba ubírat.  Strategický plán je připraven na 5 leté období.

Strategický plán FajnOVA Poruba je dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a konkrétní opatření pro rozvoj Poruby. Vychází ze současného stavu a stanovuje směřování rozvoje městského obvodu do roku 2023. Strategický plán FajnOVA Poruba je připravován od roku 2017 v úzké spolupráci s odborníky a občany obvodu. První verze plánu je k dispozici od června 2018. Nyní probíhá příprava implementační (realizační) části strategického plánu a Akčního plánu pro rok 2019, které budou hotovy do konce roku 2018. Více informací na zde.

Webové stránky www.fajnovaporuba.cz

Dokument Strategický plán rozvoje Poruby

Komunikační brožura

 

 

 

 

 

 

Další příspěvky