Publikováno: 13.12.2023

Diskuze o budoucnosti Ostravy položila důraz na metropolitní roli města, bydlení a energetiku

Ostrava se vyvíjí správným směrem, rozvoj města je v mnoha ohledech inspirací pro jiné. Město by se mělo zaměřit na plnění své role metropole, dát větší důraz na bydlení, architekturu a také energetiku a šetrné nakládání se zdroji. Nejen s těmito závěry se 2. a 3. listopadu uskutečnilo jednání o vizi a budoucnosti Ostravy, kterého se zúčastnili tři desítky představitelů města, osobností a odborníků. Setkání k vizi bylo součástí tvorby nového Strategického plánu rozvoje města na období 2024–2030, který probíhá pod značkou fajnOVA.

Intenzivní dvoudenní jednání o budoucnosti Ostravy ukázalo společnou chuť lidí a institucí podílet se na rozvoji města. Rovněž panuje shoda u dlouhodobých priorit. Ostrava je metropolí, která vylepšuje široké možnosti kvalitního života a služeb pro své obyvatele i region, dává důraz na lidi a prostředí pro život. Oproti nastavení plánu z roku 2017 by se město chtělo více zaměřit na dvě témata, a to kvalitní a dostupné bydlení a energetiku.

„V minulých měsících jsme se usilovně věnovali přípravě nového strategického plánu, do jehož tvorby se zapojilo i několik tisíc obyvatel Ostravy.  Dále nás čeká výběr vlajkových projektů, kdy ty zásadní z nich mohou mít ambici proměnit Ostravu v lepší místo pro život. To, jak jsou naše kroky úspěšné, nám pomáhají vyhodnocovat také jednotlivé ukazatele, které si budeme nyní také vytyčovat. Vždy se ale také snažím dívat na tento úkol dívat očima běžného občana Ostravy, který ve městě dlouhodobě žije – tedy zda i  tímto pohledem mají projekty přínos a smysl,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád Hana Tichánková.

Jednání se kromě představitelů města a městských obvodů i zástupců opozice městského magistrátu zúčastnili například také zástupci univerzit, kulturní obce nebo podnikatelů. Diskutovali také o vlajkových projektech města a za důležité pro další rozvoj Ostravy označili mimo jiné výstavbu koncertního sálu, výstavbu vysokorychlostní tratě nebo plánované propojení centra města s Dolními Vítkovicemi. Shodli se, že pro rozvoj města je důležité i efektivní využití evropských prostředků, které jsou připraveny také na výzkumné a aplikační projekty univerzit.

„Uvítala jsem perfektní přípravu workshopu, otevřený a konstruktivní postoj všech účastníků a také širokou shodu na tom, že město pro svůj rozvoj potřebuje také kvalitní architekturu a kvalitní veřejný prostor, což vyplývá i z analytické části strategického plánu,“ řekla po jednání jedna z účastnic Ilona Rozehnalová, majitelka a ředitelka jedné z respektovaných nezávislých ostravských scén – klubu Fiducia.

„Strategie Ostravy je mi i mým vrstevníkům velmi blízká, protože zdůrazňuje rozvoj lidí, lákání talentů, atraktivní práci, která je ve městě a v regionu potřeba,“ vítal závěry jednání další z účastníků, předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy David Kaszper.

Workshopem Vize vyvrcholilo podzimní kolo pracovních skupin, které se věnovaly jednotlivým dílčím tématům jako podnikání, vysoké školy, mobilita, veřejný prostor nebo image města. Poznatky z nich se staly podkladem pro jednotlivé kapitoly strategického plánu a právě také workshop Vize, který na základě nich formuloval nosná témata nového plánu.

Podrobnosti, aktuální informace a zajímavosti o rozvoji města nabízí stránky https://fajnova.cz/ a sociální sítě fajnOVA.

Další příspěvky