Publikováno: 30.03.2022

Chceš se přidat k nám? Právě hledáme posilu týmu!

Na odbor strategického rozvoje právě hledáme nové kolegy do týmu fajnOVA. Odbor strategického rozvoje vytváří podmínky ekonomického rozvoje města, podílí se na realizaci vybraných strategických projektů a řídí činnost jejich pracovních týmů.

V rámci výběrového řízení momentálně hledáme kolegy pro tato dvě oddělení:

  • Oddělení strategického plánování má na starost širokou agendu od tvorby strategií přes mezinárodní spolupráci až po zapojování komunit a obyvatel do rozvoje města. Na oddělení vzniká strategický plán města Ostravy, a to včetně jeho implementace, monitoringu a vyhodnocování
  • Oddělení projektů města navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle města. Pracují zde projektoví manažeři, kteří koordinují pracovní týmy složené z odborníků jednotlivých odborů magistrátu včetně externích specialistů, podílejících se na realizaci daných projektů.

1. Specialista/-tka strategického plánování

spolupráce na koordinaci a realizaci aktivit ze Strategického plánu rozvoje města pod značkou fajnOVA; podíl na tvorbě a aktualizaci tematických rozvojových dokumentů Ostravy a její metropolitní oblasti; monitoring a vyhodnocení jejich plnění; vytváření prostoru pro komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském životě; zapojení obyvatel a stakeholderů do spolurozhodování o rozvoji města a organizace jejich setkávání; pomáhání lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj kvality života ve městě a vytváření prostoru pro vznik nových nápadů a jejich uplatnění.

Komunikace s veřejností s cílem zlepšit image Ostravy a zvýšit povědomí o strategických projektech a rozvojových dokumentech; podíl na tvorbě a přípravě projektových záměrů a projektové vedení neinvestičních projektů, včetně projektů mezinárodní spolupráce; sledování trendů rozvoje českých i zahraničních měst a hledání možností přenosu dobré praxe do Ostravy; zajištění odborného poradenství v oblasti strategického plánování ve vztahu k odborům magistrátu, městským obvodům, organizacím a dalším partnerům.

Jiné požadavky:

schopnost samostatné tvůrčí práce, strategického nadhledu, analytického myšlení, organizační a komunikační dovednosti; zájem o témata městského rozvoje a rozvojové projekty – mít chuť Ostravu pozitivně utvářet; komunikativní znalost angličtiny; znalost práce na PC (MS Office); řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/řidička.

Více zde: https://fajnovepracoviste.cz/specialista-ka-strategickeho-planovani-4/

2. Manažer/-ka projektu

řízení přípravy a realizace strategických projektů města, např. Bikesharing, elektromobilita, Fajna dílna apod.; vedení projektového týmu a koordinace činnosti všech subjektů, zapojených do přípravy a realizace projektu; zodpovědnost za realizaci projektu podle schváleného finančního plánu, rozpočtu a časového harmonogramu; podíl na tvorbě a přípravě rozvojových projektů města a jeho organizací

Jiné požadavky:

manažerské dovednosti, zkušenosti s týmovou spoluprací a s vedením týmu; schopnost pečlivé samostatné tvůrčí práce; výborné organizační, komunikační a prezentační schopnosti; znalost práce na PC (MS Office); řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/řidička); výhodou je praxe v oblasti projektového řízení a v oblasti přípravy investic; znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; základní znalost stavebního práva; aktivní znalost angličtiny

Více zde: https://fajnovepracoviste.cz/manazer-ka-projektu/

Další příspěvky