Publikováno: 13.05.2024

Aktuální stav rekonstrukce DKMO

Rekonstrukce Domu kultury města Ostravy se aktuálně nachází v první fázi, která je zaměřena na přípravu území. Tato etapa, zahájená na jaře loňského roku a plánovaná k dokončení letos na podzim, zahrnuje realizaci přeložek, přípojek vodohospodářských objektů a geotermálních vrtů. Hlavní součástí této fáze je hloubení stavební jámy, přičemž amfiteátr již není součástí plánu.

Následně přichází druhá fáze rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu, která je považována za klíčovou. Součástí této fáze je i přístavba zcela nové moderní budovy, která bude sloužit jako koncertní sál s kapacitou pro 1300 diváků. V budově budou k dispozici kompletní zázemí pro orchestr, včetně skladů hudebních nástrojů a ladíren. Dále budou k dispozici bar, kavárna, salonky s výhledem do parku a lobby s výhledem směrem na bulvár 28. října.

V rámci rekonstrukce původní budovy DKMO dojde k restaurátorským pracím na historicky cenných prvcích interiéru, modernizaci sálů a vnitřních prostor, instalaci nových oken, rekonstrukci střechy, instalaci fotovoltaických panelů, a modernizaci vzduchotechniky a elektroinstalace.

Po dokončení staveb následuje proměna okolí. Plánované úpravy zahrnují nové chodníky, jezírko u kavárny s výhledem do parku, výsadbu nové zeleně a obnovu travnatých ploch. Doplňovat se budou i lavičky a další mobiliář.

Další příspěvky