Projekty

Tvoříme město!
Ostrava! Město pro nové začátky. Tak zní vize, kterou chce město naplnit během příštích let. Vize je naplňována realizovanými projekty. Město nabité energií lidí s vysokou kvalitou života pro všechny generace, lákavé pro talentované obyvatele. Ostrava chce být sebevědomým evropským městem. Přesto stále město, které je mnohem blíže lidem, světu, přírodě.

Ostrava bude do roku 2023 realizovat projekty ve třech prioritách (Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město), které sestávají ze 7 strategických cílů. Pro přehlednost nabízíme seznam projektů.

Projekty města Ostravy z předešlých období naleznete zde PROMĚNY OSTRAVY.