Aktualizováno 11.8.2022

Zpřístupnění Odry a Olše cyklistům

2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

Cyklostezkou E (Hrušov – Vrbice) dojedete až do Polska

Pět partnerských obcí spojilo síly a rozhodlo se využít turistického potenciálu polsko-českého pohraničí. Díky dvouletému, česko-polskému projektu, do kterého byly spolu s Ostravou a Bohumínem zapojeny také polské obce Krzyżanowice, Gorzyce a Mszana se podařilo vystavět nové a propojit stávající sítě cyklotras. Cyklistům se tak naskýtá možnost objevovat další nevšední místa, na kterých jistě ocení nová odpočívadla, přístřešky, cykloboxy, pikniková místa a další novinky.

Město Ostrava vystavělo trasu v délce cca 1,2 km, která propojuje cyklotrasy z městské části Ostravy-Hrušova do Bohumína po pravém břehu řeky Odry. Trasa navazuje na síť dalších stezek vedoucích až do polských obcí. Průjezdná je od roku 2019.

Cyklostezka je součástí mezinárodního projektu „Zpřístupnění Odry a Olše“, který je spolufinancován v rámci programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

O projektu město Bohumín