Aktualizováno 23.6.2021

Zoo Ostrava – vícepodlažní parkovací dům

2017
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Tento projekt řeší problematiku nedostatečného počtu parkovacích míst u ZOO Ostrava. V plánu je vystavět mezi dvěma stávajícími hlavními parkovišti ještě vícepodlažní parkovací dům. Parkovací kapacita před zoo by tak měla vzrůst o dalších 193 míst.

Parkovací dům je navržen dvoupodlažní, včetně možnosti parkování na střeše. V 1. NP bude zřízeno 62 parkovacích stání, z toho 2 místa pro dobíjení elektromobilů a 2 místa pro motocykly. Ve 2. NP bude zřízeno 65 parkovacích stání a 1 místo pro motocykl. Střecha bude mít 66 parkovacích stání, z toho 8 míst pro imobilní, 3 místa pro motocykly a 12 míst pro úschovu jízdních kol.

Celkem nově vznikne 193 parkovacích stání pro automobily, 6 stání pro motocykly a 12 míst pro jízdní kola.

U projektu na vybudování vícepodlažního parkovacího domu nad stávajícím dolním parkovištěm u ZOO bylo vydáno společné povolení, které nabylo právní moci v březnu 2021. Na konci dubna byla dokončena dokumentace pro provádění stavby. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky. Výběr zhotovitele se předpokládá na podzim 2021.

Předpoklad realizace stavby je v letech 2022-2023.

Předpokládaná výše nákladů na realizaci: 130 mil. Kč.

 

FOTOGALERIE