Aktualizováno 5.4.2022

Zoo Ostrava – vícepodlažní parkovací dům

2017
Záměr
2020
Příprava
»
2024
Realizace
2025
Dokončeno

Tento projekt řeší problematiku nedostatečného počtu parkovacích míst u ZOO Ostrava. V plánu je vystavět mezi dvěma stávajícími hlavními parkovišti ještě vícepodlažní parkovací dům. Parkovací kapacita před zoo by tak měla vzrůst o dalších 193 míst.

Parkovací dům je navržen dvoupodlažní, včetně možnosti parkování na střeše. V 1. NP bude zřízeno 62 parkovacích stání, z toho 2 místa pro dobíjení elektromobilů a 2 místa pro motocykly. Ve 2. NP bude zřízeno 65 parkovacích stání a 1 místo pro motocykl. Střecha bude mít 66 parkovacích stání, z toho 8 míst pro imobilní, 3 místa pro motocykly a 12 míst pro úschovu jízdních kol.

Celkem nově vznikne 193 parkovacích stání pro automobily, 6 stání pro motocykly a 12 míst pro jízdní kola.

U projektu na vybudování vícepodlažního parkovacího domu nad stávajícím dolním parkovištěm u ZOO byla vypsána veřejná zakázka na realizaci stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností LAPLAN s.r.o.

Předpoklad realizace stavby je v letech 2024-2025.

Předpokládaná výše nákladů na realizaci: 130 mil. Kč.

 

FOTOGALERIE