Aktualizováno 10.4.2017

Výsadba zeleně v Bělském lese

Poté co byla část lesa po areálu bývalých kasáren vyčištěna (projekt Regenerace brownfieldu Bělský les), následovala a výsadba zeleně, tj. cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 9,9 ha.

 

 

Výsadba zeleně v Bělském lese
Celkové náklady 4,7 mil. Kč vč. DPH
Výše dotace 2,5 mil .Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace 42. výzva OPŽP, Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Dodavatel/Zhotovitel AWT Rekultivace a.s.
Termín realizace/ukončení 8 – 12/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/13.17547

Další info:

Dalším navazujícím je projekt výukového centra, jehož předmětem je vybudování nových naučných stezek s navázaným kompletním výukovým programem (altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář) bylo vydáno stavební povolení na parkové cesty

FOTOGALERIE