Aktualizováno 20.10.2020

Vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

V současné době je v Ostravě podle EVMAP.CZ  20 veřejných nabíjecích stanic, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií, apod.

Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a proto připravila samostatný projekt.

V rámci první fáze projektu město vytipovalo 24 lokalit , které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury. V červnu 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení s nabídkou konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro vybudování a provozování nabíjecích stanic.  V rámci této výzvy byly doručeny nabídky 3 subjektů, které splnili podmínky výzvy. Výsledky jsou zveřejněny ZDE.

Tito 3 vybraní investoři nejprve zpracují studii proveditelnosti, ze které vzejde přesné umístění nabíjecí stanice na jednotlivých vybraných pozemcích, uzavřou s městem nájemní smlouvu na vybranou část na minimálně 10 let a následně investor stanici vybuduje a bude provozovat.

Zdroj mapy: HTTPS://WWW.EVMAPA.CZ/#

eletronabíječky

 

FOTOGALERIE