Přeskočit na obsah
36
stanic aktuálně
24
vytipovaných lokalit
3
zúčastněné subjekty
Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení eletromobilů, a proto připravila v rámci podpory čisté mobility samostatný projekt rozšíření současného počtu nabíjecích míst po Ostravě.

V současné době je v Ostravě podle EVMAP.CZ  36 veřejných nabíjecích stanic, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií, apod.

Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a proto připravila samostatný projekt.

V rámci první fáze projektu město vytipovalo 24 lokalit, které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury. V červnu 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení s nabídkou konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro vybudování a provozování nabíjecích stanic.  V rámci této výzvy byly doručeny nabídky 3 subjektů, které splnili podmínky výzvy. Výsledky jsou zveřejněny ZDE.

Mezi tyto 3 uchazeče – Innogy, PRE a Veolia byly na základě jejich nabídek rozděleny jednotlivé lokality. Společnosti zpracovaly studie proveditelnosti. Jedna lokalita vypadla v souvislosti s nemožností realizace. Dalších 5 lokalit bylo zamítnuty ze strany městských obvodů. Na zbylých lokalitách se momentálně pracuje a v současné době se uzavírají nájemní smlouvy na 12 let pro umístění samotných stanic. Následně bude zpracován projekt na připojení těchto stanic z rozvaděčů od distributora (ČEZ distribuce). Po schválení projektů dojde k samotné výstavbě a provozu stanic. Samotná výstavba prvních stanic ve spolupráci se soukromými investory by měla být realizována na podzim 2022 a další pak na jaře 2023.

Dalším projektem na vybudování nabíjecí infrastruktury pro vlastníky elektromobilů je budování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o pilotní projekty ve dvou lokalitách (ulice Maroldova – MOAP a ulice Jaromíra Matuška – Ostrava Jih), kde investorem je statutární město Ostrava.  Tento nový projekt je momentálně ve fázi zpracování projektové dokumentace. Jakmile proběhne vyřízení potřebného povolení, může začít realizace. Odhadovaný termín výstavby je podzim 2022.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora ro oblast ochrany životního prostředí

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů