Vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily - Fajnova
Aktualizováno 29.6.2020

Vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

V současné době je v Ostravě podle EVMAP.CZ  20 veřejných nabíjecích stanic, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií, apod.

Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a proto připravila samostatný projekt.

V rámci první fáze projektu město vytipovalo 24 lokalit , které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury. V červnu 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení s nabídkou konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro vybudování a provozování nabíjecích stanic. Město tedy hledá investory, kteří nejprve zpracují studii proveditelnosti, ze které vzejde přesné umístění nabíjecí stanice na pozemku, uzavře se nájemní smlouva na vybranou část na minimálně 10 let a následně investor stanici vybuduje a bude provozovat.

Zdroj mapy: HTTPS://WWW.EVMAPA.CZ/#

eletronabíječky

 

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram