Přeskočit na obsah
36
stanic aktuálně
24
vytipovaných lokalit
3
zúčastněné subjekty
Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení eletromobilů, a proto připravila v rámci podpory čisté mobility samostatný projekt rozšíření současného počtu nabíjecích míst po Ostravě.

Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a proto připravila samostatný projekt. V současné době je v Ostravě podle EVMAP.CZ 36 veřejných nabíjecích stanic, které se nacházejí u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií, apod.

Budování nabíjecích bodů soukromými investory

V první fázi město vytipovalo 24 lokalit, které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury. V červnu 2020 město vyhlásilo výběrové řízení s nabídkou konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro vybudování a provozování nabíjecích stanic. Na základě výzvy dorazily nabídky 3 subjektů, které splnili podmínky výzvy. Výsledky najdete ZDE.

Mezi tyto 3 uchazeče – Innogy, PRE a Veolia město na základě jejich nabídek rozdělilo jednotlivé lokality. Společnosti zpracovaly studie proveditelnosti. Jedna lokalita vypadla v souvislosti s nemožností realizace. Dalších 5 lokalit zamítly městské obvody. Pro vytipované lokality (v majetku SMO / obvodů) byly uzavřeny nájemní smlouvy na 12 let pro umístění stanic. Innogy má zrealizováno na 4 lokalitách celkem 18 nabíjecích míst a některá již jsou v provozu (Dr. Martínka K-trio, Vítkovice – městský stadion). Zbylí investoři, tedy Veolia a Pražská energetika (PRE), projektují a s realizací počítají ve 2. polovině roku 2023.

Nabíjecí body v rámci veřejného osvětlení 

Dalším projektem na vybudování nabíjecí infrastruktury pro vlastníky elektromobilů je budování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o pilotní projekty ve dvou lokalitách (ulice Maroldova – MOAP a ulice Jaromíra Matuška – Ostrava Jih), kde investorem je statutární město Ostrava. Tento projekt již má zpracovanou projektovou dokumentaci a vyřízené územní rozhodnutí. Počátek realizace se předpokládá v polovině roku 2023.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vybudovani-nabijecich-stanic-elektromobily