Aktualizováno 11.3.2021

Vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

V současné době je v Ostravě podle EVMAP.CZ  20 veřejných nabíjecích stanic, které se nachází u obchodních a administrativních center, úřadů, sídel poskytovatelů elektrických energií, apod.

Město Ostrava se snaží zvýšit zájem o budování a rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, a proto připravila samostatný projekt.

V rámci první fáze projektu město vytipovalo 24 lokalit , které by mohly být zajímavé pro potenciální investory této infrastruktury. V červnu 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení s nabídkou konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro vybudování a provozování nabíjecích stanic.  V rámci této výzvy byly doručeny nabídky 3 subjektů, které splnili podmínky výzvy. Výsledky jsou zveřejněny ZDE.

Všichni zpracovatelé odevzdali studie proveditelnosti do stanoveného termínu (16.1.2021) a nyní probíhá jejich posuzování ze strany města a městských částí. Na odsouhlasené lokality oběma stranami se budou zpracovávat projektové dokumentace.

Zdroj mapy: HTTPS://WWW.EVMAPA.CZ/#

eletronabíječky

 

Projektové nej:

 

 

FOTOGALERIE