Přeskočit na obsah
S ohledem na obsazenost stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava (VTP) a zájem ze strany dalších společností bylo rozhodnuto o jeho rozšíření do sousední lokality. V rámci plánovaného rozšíření byla vytipována jako nejvhodnější oblast plocha v blízkosti stávajícího areálu Vysoké školy báňské – TUO.

S ohledem na obsazenost stávajícího VTP a zájem ze strany dalších společností bylo rozhodnuto o jeho rozšíření VTP do sousední lokality. V rámci plánovaného rozšíření byla vytipována jako nejvhodnější oblast plocha v blízkosti stávajícího Vědecko-technologického parku Ostrava a areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. V rámci projektu Rozšíření bude zrealizováno zasíťování lokality, která bude nabízena zavedeným investorům pro jejich investiční projekty s orientací na moderní technologie a obory s vyšší přidanou hodnotou.

Projekt rozšíření VTP mimo jiné reaguje na dlouhodobý trend snižování počtu obyvatel nejen v Ostravě, ale rovněž v celém Moravskoslezském kraji. Díky projektu VTP by vzniklo až dva tisíce pracovních míst, a Ostrava by tak byla schopna nabídnout uplatnění především absolventům vysokoškolských oborů, kteří v tuto chvíli ve velké míře odcházejí z regionu. O přínosu VTP svědčí například příchod firmy Tieto Czech s. r. o., která do Ostravy přilákala další zahraniční společnosti. Kromě ekonomického rozvoje vědecko-technologické parky rovněž přispívají k rozvoji vysokého školství a vědy obecně a taktéž zvyšují prestiž města.

V lokalitě 15,5 ha bude městem připravena kompletní technická infrastruktura. Samotné dobudování parku ve smyslu výstavby budov bude samozřejmě řešeno v úzké spolupráci města s VŠB – TUO, ale zejména na náklady příchozích investorů po vzoru významných zahraničních vědeckých parků (např. technologické centrum v Cleavelandu nebo v Pittsburghu). Vyčleněná plocha je v docházkové vzdálenosti stávajícího areálu VTPO, univerzitního kampusu a fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Projekt rozšíření je nutno chápat za naprosto klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozvoj VŠB – TUO, umožní využití potenciálu univerzity v souvislosti s vědecko-výzkumnými činnostmi a projekty, především s vazbou na projekt IT4Innovations. Více informací o projektu rozšíření na webu VTP Ostrava.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vedecko-technologicky-park-ostrava-rozsireni