Aktualizováno 17.3.2021

Územní studie č. 1/2017

Projekty v realizaci v sekci Městské prostředí a volnočasové areály, kultura.
Hlavním cílem územních studií je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho účelné využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovují parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb pro veřejný zájem.

V rámci projektu jsou realizovány dvě územní studie:

studie č. 2 – územní studie „VP – 15/2016 Stará Plesná – veřejné prostranství“,

studie č. 3 – územní studie „KRÁSNÉ POLE – CENTRÁLNÍ ČÁST“.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (viz níže podrobné informace).

Odkaz na Integrovaný regionální operační program: ZDE

Odkaz na fond: zde nebo zde

Územní studie č. 1/2017
Celkové náklady 297 660 Kč
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů = 253 011 Kč SR max. 5% způsobilých výdajů = 14 883 Kč
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/Zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Termín realizace/ukončení 9/2016 – 1/2018
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004697