Přeskočit na obsah

Projekty v realizaci v sekci Městské prostředí a volnočasové areály, kultura.
Hlavním cílem územních studií je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho účelné využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovují parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb pro veřejný zájem.

V rámci projektu jsou realizovány dvě územní studie:

studie č. 2 – územní studie „VP – 15/2016 Stará Plesná – veřejné prostranství“,

studie č. 3 – územní studie „KRÁSNÉ POLE – CENTRÁLNÍ ČÁST“.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (viz níže podrobné informace).

Odkaz na Integrovaný regionální operační program: ZDE

Odkaz na fond: zde nebo zde

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/uzemni-studie-c-1-2017