Aktualizováno 8.4.2021

Sportovní hala v Třebovicích

2020
Záměr
2021
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

V blízkosti Třebovického parku se bude stavět nová víceúčelová sportovní hala pro volejbal, házenou, florbal a badminton s tribunami až pro 200 osob. Areál bude oplocený, včetně nové parkovací plochy s 19 místy.

V hale o rozměru 27x45 metrů a výšce 13 metrů bude se budou konat soutěžní utkání ve volejbale, házené, florbalu a badmintonu dorostu, juniorů i mužů až po zápasy druhé ligy. Využívána bude také k pravidelným tréninkům sportovních klubů a jednot. Svůj prostor v ní bude mít také klub moderní gymnastiky, který se účastní krajských soutěží i mistrovství republiky.

Nová hala bude sloužit pravidelně také klientům Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Vysoká škola báňská – TUO projevila zájem o využívání haly pro pravidelné hodiny tělesné výchovy. K dispozici bude i veřejnosti pro  rekreační sportování, konat se v ní budou různé akce pro veřejnost.

Celkové náklady jsou odhadovány na 110 milionů korun. Padesát milionů chce město získat z dotace od Národní sportovní agentury, o další náklady se město podělí s městským obvodem.
Realizace bude trvat 18 měsíců, zahájena bude v závislosti na získání dotace a výběru dodavatele, na nějž byla vypsána veřejná zakázka. Stavba bude zhotovena podle projektové dokumentace společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Městský obvod Třebovice projekt připravil a dovedl až do fáze zpracované dokumentace pro provedení stavby.

 

 

FOTOGALERIE