Přeskočit na obsah
200
osob
19
parkovacích míst
13
m výšky
V blízkosti Třebovického parku vznikla nová víceúčelová sportovní hala pro volejbal, házenou, florbal a badminton s tribunami až pro 200 osob. Areál je oplocený, včetně nové parkovací plochy s 19 místy.

Hala je umístěna na okraji fotbalového areálu, objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 27 x 45 metrů a výšce 13 metrů. Přízemí haly je opláštěno kamenným obkladem soklové části a navazuje tak na kamenné oplocení sousedního parku. K budově haly je přistavěno její zázemí. Vstupní prostor budovy obsáhl recepci, vlastní halu, společenskou místnost, toalety i vstup do nářaďoven. V patře jsou pak šatny pro sportovce a klubovna. Součástí interiérového vybavení je také typové sportovní vybavení (ribstoly, lavičky, žíněnky, tenisová síť, volejbalové i badmintonové sítě a mnohé další). Hala i přístavba jsou opláštěny dřevěným obkladem, s prolomením v místě skleněných okenních a dveřních výplní. 

V hale se budou konat soutěžní utkání ve volejbale, házené, florbalu a badmintonu dorostu, juniorů i mužů až po zápasy druhé ligy. Využívána bude také k pravidelným tréninkům sportovních klubů a jednot. Svůj prostor v ní bude mít také klub moderní gymnastiky, který se účastní krajských soutěží i mistrovství republiky.

Nová hala bude sloužit pravidelně také klientům Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Vysoká škola báňská – TUO projevila zájem o využívání haly pro pravidelné hodiny tělesné výchovy. K dispozici bude i veřejnosti pro  rekreační sportování, konat se v ní budou různé akce pro veřejnost.

Celkové náklady činily 81 milionů korun. Město také podalo žádost o spolufinancování stavby ve výši 20 milionů korun prostřednictvím dotačního programu Národní sportovní agentury, přičemž byla žádost Národní sportovní agentury schválena.

Stavba začala v lednu 2022, realizovala ji společnost HSF System SK s.r.o. Stavba byla zhotovena podle projektové dokumentace společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Městský obvod Třebovice projekt připravil a dovedl až do fáze zpracované dokumentace pro provedení stavby.

Ohledně pronájmu haly se prosím obraťte na provozovatele, a to sportovní klub Blue Volley Beskydy. Kontaktní e-mail je info@halatrebovice.cz.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Třebovice
 • PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Jan Dohnal primátor města Ostravy
 • Jiří Volný starosta městského obvodu Třebovice

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/sportovni-hala-v-trebovicich