Aktualizováno 24.5.2017

Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava

V rámci tohoto projektu byla vyměněna okna, dveře, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, dále došlo k zateplení objektů vč. střech a provedení nových hromosvodů u následujících objektů: Velké šelmy, Safari, Karantény, Dílny, Skladu a Domečku umístěných v ZOO Ostrava.

Výsledným efektem je snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší a úspory ve spotřebě energie na vytápění..

Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava
Celkové náklady 18,2 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 7,5 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Dodavatel/Zhotovitel Bystroň Group, a. s.
Termín realizace/ukončení 04/2015 - 08/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.20595