Přeskočit na obsah

Na provoz kanalizační sítě má vliv poddolování krajiny, které se projevuje přetvořením terénu, a tudíž dochází k poruchám na kanalizační síti (zanášení sítě, ucpávání atd.) Opravovány a rekonstruovány budou kanalizace, na území města Ostravy, které byly pomocí kamerových a jiných zkoušek a prohlídek zmapovány a u kterých prokazatelně došlo k poškození nebo úplnému zničení vlivem poddolování (hornické činnosti v minulých letech).

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/sanace-rekonstrukce-kanalizace-uzemi-negativne-ovlivnenem-hornickou-cinnosti-katastru-mesta-ostravy