Aktualizováno 5.2.2018

Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy

Na provoz kanalizační sítě má vliv poddolování krajiny, které se projevuje přetvořením terénu, a tudíž dochází k poruchám na kanalizační síti (zanášení sítě, ucpávání atd.) Opravovány a rekonstruovány budou kanalizace, na území města Ostravy, které byly pomocí kamerových a jiných zkoušek a prohlídek zmapovány a u kterých prokazatelně došlo k poškození nebo úplnému zničení vlivem poddolování (hornické činnosti v minulých letech).

Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy
Celkové náklady zatím nevysoutěženo
Výše dotace 1.253.920 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace ---
Dodavatel/Zhotovitel zatím nevysoutěženo
Termín realizace/ukončení odhad 2015 - 2020
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo ----