Přeskočit na obsah

Dne 1. 7. 2015 byla zahájena realizace projektu  „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“.

Tento projekt navazoval na dva předchozí a v minulosti již zrealizované projekty, kterými jsou „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský les“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“, ve kterých došlo k odstranění nevhodných betonových ploch, komunikací, dále k demolici nevhodných drobných staveb a následně byla provedena regenerace a obnova vegetačních prvků po bývalých kasárnách v lesoparku Bělský les.

Předmětem stavby bylo vybudování nových naučných stezek, na které je navázán kompletní výukový program (založení rozšířených prvků vzdělávacího programu Lesní školy). Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář. Jednotlivá zastavení vzdělávacího programu Lesní školy obsahují prvky zahradní architektury – altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář.

Předpokládané celkové finanční náklady na stavbu činí 25,2 mil. Kč vč. DPH.
Celkové náklady na realizaci jsou 19,2 mil Kč s DPH, projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.
Dotace je až do výše 90% celkových uznatelných nákladů.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozsireni-vyukoveho-arealu-belsky-les-vyukove-centrum