Aktualizováno 30.12.2020

Revize statutu města

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města

Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj všech městských částí.