Aktualizováno 9.6.2021

Revize statutu města

2016
Záměr
2019
Příprava
»
Realizace
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města

Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj všech městských částí.

V roce 2019 byla schválena metodika spolufinancování projektů městských obvodů. Úprava statutu proběhla v roce 2020 v oblasti organizace projektů předkládaných k externímu financování.