Aktualizováno 16.3.2022

Revize statutu města

Strategický projekt
2016
Záměr
2019
Příprava
»
Realizace
Dokončeno

Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj všech městských částí.

V roce 2019 byla schválena metodika spolufinancování projektů městských obvodů. Úprava statutu proběhla v roce 2020 v oblasti organizace projektů předkládaných k externímu financování.