Přeskočit na obsah

Projekt byl realizován  severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na Hranečníku. V dotčeném místě, ovlivněném poklesy z důlní činnosti, bylo toto území nejprve sanováno. Sanací vytvořený pozemek byl vzhledem k existujícím vazbám předurčen pro vznik přestupního uzlu – stavby terminálu Hranečník, který umožní cestujícím individuální i veřejné osobní přepravy z oblastí Karviné a Havířova zde přestoupit na tramvaje a trolejbusy – páteřní ekologickou veřejnou dopravu, směřující dále do centra města.

Vzhledem k těmto předpokladům došlo k vybudování moderního přestupního uzlu, který umožňuje cestujícím, kteří používají příměstskou dopravu ze směrů Karviná, Havířov a Orlová komfortně přestoupit na městskou hromadnou dopravu. Součástí terminálu jsou nová zastřešená nástupiště, včetně zastřešeného pěšího koridoru, který spojuje jednotlivá nástupiště a objekt sociální vybavenosti, jehož součástí je čekárna s WC, stánek s tiskem a drobným zbožím a služebna městské policie. V zadní části je vybudované parkoviště pro 78 vozidel.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-uzemi-sanace-skod-vzniklych-dulni-cinnosti-oblasti-terminalu-hranecnik