Aktualizováno 10.4.2017

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity

Revitalizované území postižené důlní činností se nachází na sever od Slezskoostravského hradu, mezi ulicemi Frýdecká a Podzámčí. Sanací navážek se zamezilo vnikání povrchové vody do kontaminovaného podloží a průsakům kontaminovaných vod do řeky Ostravice a Lučiny. Tím se zabezpečil technický stav pozemků u okolí hradu v souladu s požadavky obyvatel města, kteří budou tuto lokalitu využívat k oddychu, sportovně-rekreačním aktivitám a kulturnímu vyžití. Dále došlo k vybudování nových pěších komunikací, parkoviště a terénních úprav v okolí Slezskoostravského hradu, které okolí hradu ještě více zatraktivnily pro návštěvníky.

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
Celkové náklady 40 200 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 38 300 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace ---
Dodavatel/Zhotovitel AWT Rekultivace a.s. a KR Ostrava a.s.
Termín realizace/ukončení 2013/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo ---

Další info:

*Ministerstvo průmyslu a obchodu (předkládání projektů), Ministerstvo financí (zadávání veřejné zakázky)

FOTOGALERIE