Přeskočit na obsah
V blízkosti Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích proběhla revitalizace dvou vodních nádrží a jejich okolí. Nově revitalizované území podpoří místní faunu i floru a vytvoří lepší podmínky pro zdejší živočichy. Zároveň bude sloužit také široké veřejnosti k odpočinku, procházkám a relaxaci.

Dvě vodní nádrže, které byly delší dobu ve velmi neudržovaném stavu, byly zarostlé náletovými dřevinami a samotné rybníky byly zaneseny sedimenty. Voda v přítocích i v soustavě rybníků byla v minulosti znečištěna, protože do ní bylo svedeno vodní odpadové hospodářství z objektu dnešní léčebny. V rámci úprav se nádrže odbahnily, došlo k úpravě stávající hráze, odstranění železobetonových panelů, šachty a žlabu umístěných v nádržích, zpevnily se břehové hrany a upravilo se také koryto přítokové vodoteče. V rámci projektu byly vykáceny nevyhovující dřeviny v okolí nádrží. V nejbližším okolí rybníků, včetně prostor kolem léčebny, byly upraveny lesní cesty a umístěny lavičky a sedací soupravy.

Úprava rybníků a jejich okolí stála 5,5 milionů korun. Projekt byl dokončen v létě 2021.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Garanti

  • Aleš Boháč starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-rybniku-v-radvanicich