Přeskočit na obsah

V průběhu první poloviny června 2015 došlo k dokončení realizace projektu „Revitalizace městské zeleně“, jehož předmětem bylo provedení pěstebních opatření a výsadba nové zeleně na 7 vybraných parkových lokalitách v městských obvodech: Slezská Ostrava, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření stromů podél lesních cest v lesích Osošník, Porubský les, Hulvácký les, Korýtko a Bělský les.

V průběhu realizace došlo k ošetření 1318 ks stromů, nově dodáno a vysázeno bylo 902 ks stromů, a byla provedena probírka a vyčištění 5 998 m2 nárostů a obnova 39 196 m2 trávníků.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-mestske-zelene