Přeskočit na obsah
PROJEKT: Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití – II. etapa".

Statutární město Ostrava spolupracuje společně s Hasičským záchranným sborem a Moravskoslezským krajem na revitalizaci areálu bývalých kasáren Hranečník, která je rozdělena do několika dílčích etap.

V září 2022 získalo statutární město Ostrava individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1, 3 mil. Kč na aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití – II. etapa.“

Úprava projektové dokumentace z roku 2016 je nezbytná z důvodu aktuálních požadavků a potřeb složek IZS užívajících areál technické a výcvikové základny Hranečník (zejména na provedení výcvikových ploch).

Tato druhá etapa naváže na první etapu rekonstrukce infrastruktury, která bude realizována v roce 2023–2024, a která bude financována z prostředků Programu na revitalizaci Moravskoslezského kraje řízeného mezirezortní komisí pro procesování tohoto programu.

Projektová dokumentace pro druhou etapu je zpracována ve stupni DSP a DPS. Předpoklad samotné realizační fáze stavby se odhaduje na rok 2024.

Realizace projektu je finančně podpořena prostřednictvím individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši max. 1 300 000,- Kč ze skutečně vynaložených uznatelných výdajů.

Revitalizace kasáren Hranečník – II. etapa
Celkové náklady1 300 000,- Kč vč. DPH
Výše dotace1 300 000,- Kč
Poskytovatel dotaceMoravskoslezský kraj
Termín realizace/ukončení10/2022–12/2023
Nositel projektuStatutární město Ostrava

Umístění projektu

Seznam projektů

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  Anketa

  Líbí se Vám tento návrh?

  Nahrávání ... Nahrávání ...
  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-kasaren-hranecnik-ii-etapa