Přeskočit na obsah
Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v areálu prameniště Ostrava – Nová Ves. U stávající studny S14, která byla vybudovaná 90. let minulého století, došlo k zavalení činné výstroje studny. 

Tato studna, sloužící k jímání a odběru vody do úpravny Ostrava ‑ Nová Ves, je do budoucna již nepoužitelná. Z tohoto důvodu se ve vzdálenosti 10 m od stávající studny navrhuje vybudovat novou vrtanou studnu S14 včetně elektrokiosku a stávající porušenou studnu S14 zrušit. Součástí předmětné stavby je také úprava potrubních rozvodů, elektro rozvodů a zřízení nové příjezdní obslužné komunikace a zpevněné plochy.

Statutární město Ostrava realizuje projekt regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves
Předpokládané náklady6 831 tis. Kč (bez DPH)
Výše dotace3 000 tis. Kč (70% uznatelných nákladů, max. výše dotace 3 000 tis. Kč)
Poskytovatel dotaceStatní fond životního prostředí České republiky
Termín realizace/ukončení03/2022 – 12/2022
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo05692011

Umístění projektu

Seznam projektů

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-studny-s14-prameniste-ostrava-nova-ves