Aktualizováno 8.11.2021

Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves

Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v areálu prameniště Ostrava – Nová Ves. U stávající studny S14, která byla vybudovaná 90-tých let minulého století, došlo k zavalení činné výstroje studny.  Tato studna, sloužící k jímání a odběru vody do úpravny Ostrava ‑ Nová Ves, je do budoucna již nepoužitelná. Z tohoto důvodu se ve vzdálenosti 10 m od stávající studny navrhuje vybudovat novou vrtanou studnu S14 včetně elektrokiosku a stávající porušenou studnu S14 zrušit. Součástí předmětné stavby je také úprava potrubních rozvodů, elektro rozvodů a zřízení nové příjezdní obslužné komunikace a zpevněné plochy.

Statutární město Ostrava realizuje projekt regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves
Předpokládané náklady 6 831 tis. Kč (bez DPH)
Výše dotace 3 000 tis. Kč (70% uznatelných nákladů, max. výše dotace 3 000 tis. Kč)
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel
Termín realizace/ukončení 03/2022 – 12/2022
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 05692011