Přeskočit na obsah
Projekt řeší kompletní rekonstrukci stávajícího dopravního uzlu na ulici Místecké - zastávka Dřevoprodej. Stavební úpravy se týkají současného podchodu pod ulicí Místecká včetně výměny zastřešení vstupů do podchodů. Vybudovány budou také nové chodníky, nástupiště autobusů a přístřešky autobusových a tramvajových zastávek.

Stávající podchod byl otevřen v dubnu 1977. Díky stavebním úpravám dojde ke zvýšení komfortu cestujících a zajištění bezbariérovosti, nový bude kompletní mobiliář s atypickými přístřešky (přístřešek bude doplněn i na nástupiště, kde schází). Vybudován bude úrovňový přechod přes tramvajový pás, rekonstrukce dozná dešťová kanalizace, venkovní elektroinstalace i veřejné osvětlení. Scházet nebudou bezbariérové přístupy. Pamatováno je rovněž na bezpečí cestujících, neboť lokalita bude doplněna kamerovým systémem. Vysazeny a udržovány budou rovněž keře a další vegetace.

Pro realizaci projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér IDEA spol. s r.o. byla vyhlášena veřejná zakázka. Jako zhotovitel stavby byla vybrána společnost IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, která v zadávacím řízení uspěla jako první v pořadí. Rekonstrukce byla zahájena v březnu 2022 a hotova má být v lednu 2023. Autorem projektové dokumentace je Atelier 38 a Ateliér Idea

Vizualizace: společnost IDEA spol. s.r.o.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Ateliér IDEA spol. s r.o. projekt

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů