Aktualizováno 9.2.2022

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Místeckou

2016
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt  řeší kompletní rekonstrukci stávajícího dopravního uzlu na ulici Místecké, zastávka Dřevoprodej. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce stávajícího podchodu pod ulicí Místecká, výměny zastřešení vstupů do podchodů, vybudování zpevněných ploch chodníků, nástupišť a autobusových zálivů a nových přístřešků autobusových a tramvajových zastávek.

Konkrétně se jedná o zřízení nových nástupišť, chodníku  vč. zřízení nového místa pro přecházení přes tramvajový pás a stavby, které zajišťují spojení s nástupištěm autobusu směr Ostrava – Centrum (oprava podchodu) a zastřešení pro podchod a zřízení tramvajových a autobusových přístřešků.

Objekt autobusové zastávky ve směru na Frýdek-Místek se vstupem do podchodu , objekty přístřešků tramvajových zastávek , objekt samostatného vstupu do podchodu a objekt přístřešku autobusové zastávky ve směru na Ostrava-centrum . Součástí investice je úprava podchodu ,zasypání jeho části pod tramvajovým pásem a vytvoření úrovňového přechodu .

Na výše uvedené byla vyhlášena veřejná zakázka. Předmětem této zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih“ v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou Ostrava-Jih“, zpracované společností Ateliér IDEA spol. s r.o.. Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také zajištění rozvojové a udržovací péče o vysazené vegetační prvky po dobu 5 let.

Vizualizace: společnost IDEA spol. s.r.o.