Přeskočit na obsah
Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v prameništi Důlňák – Vratimov. Projekt navazuje na postupnou rekonstrukci násosek vodního zdroje Důlňák – Les v k.ú. Vratimov.

Rekonstrukce studny IX obnáší odstranění zděné nadzemní části studny,  demontáž stávajícího vybavení a výstavbu nové nadzemní části studny včetně elektroinstalace a provedení vystrojení zděné studny novou nerezovou výpažnicí. Nová nástavba je navržena dispozičně a tvarově shodná se stávající.

Statutární město Ostrava realizuje projekt regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX
Předpokládané náklady2 237 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace1 566 tis. Kč (70% uznatelných nákladů)
Poskytovatel dotaceStatní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/ZhotovitelSUBLAND-TECH s.r.o.
Termín realizace/ukončení09/2021 – 04/2022
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo05782011

Umístění projektu

Seznam projektů

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-nasosek-dulnak-studna-ix