Aktualizováno 27.4.2022

Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX

Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v prameništi Důlňák – Vratimov. Projekt navazuje na postupnou rekonstrukci násosek vodního zdroje Důlňák – Les v k.ú. Vratimov. Rekonstrukce studny IX obnáší odstranění zděné nadzemní části studny,  demontáž stávajícího vybavení a výstavbu nové nadzemní části studny včetně elektroinstalace a provedení vystrojení zděné studny novou nerezovou výpažnicí. Nová nástavba je navržena dispozičně a tvarově shodná se stávající.

Statutární město Ostrava realizuje projekt regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX
Předpokládané náklady 2 237 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 1 566 tis. Kč (70% uznatelných nákladů)
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel SUBLAND-TECH s.r.o.
Termín realizace/ukončení 09/2021 – 04/2022
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 05782011