Aktualizováno 11.4.2017

Rekonstrukce Nádražní ulice – I. etapa

Jedna z nejvýznamnější tepen města prochází kompletní rekonstrukcí. Město přistupuje k opravě historické páteřní komunikace s denním provozem 9,5 tisíce vozidel především z důvodu havarijního stavu kanalizace pod vozovkou a kolejemi. Při této příležitosti dojde také na rekonstrukci inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek Stodolní a Elektra. Rekonstrukce má dvě etapy, přičemž ta první má trvat do konce roku 2015.

Rekonstrukce Nádražní ulice – I. etapa
Celkové náklady 164,5 mil Kč s DPH
Výše dotace 58,96 mil Kč s DPH
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko
Dodavatel/Zhotovitel Společnost Nádražní, sdružující společnosti STRABAG a.s. a STASPO, spol. s r.o.
Termín realizace/ukončení 04/2015 - 12/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/1.3.00/12.01739

Další info:

FOTOGALERIE