Přeskočit na obsah
1961
otevření původního kulturního domu
420
míst v divadelním sále
3
multifunkční učebny
60
míst v minikině
Porubský Kulturní dům Poklad byl od svého vzniku v roce 1961 centrem kultury v obvodu. Nabízel řadu sálů, učeben a dalších prostorů, které využívaly generace Porubanů. V roce 2012 město Ostrava rozhodlo o rekonstrukci. Ta byla po několika přerušeních projektu dokončena v létě 2021.

Rekonstrukci objektu, jehož část je kulturní památkou, doprovázely spory s dodavatelskými firmami již od začátku stavby v roce 2012. V počátku byl problematický nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek původního zhotovitele přestavby Unistav a.s., Prominecon CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. na proplacení víceprácí.

Historie projektu

V dubnu 2018 město ukončilo spolupráci se sdružením „Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun včetně DPH, přičemž podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Spolupráce byla opět ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací. Sdružení po městu požadovalo na základě ukončení smluvního vztahu finanční kompenzaci. K dohodě o narovnání došlo v červenci 2018. Částka k proplacení zhotoviteli byla stanovena na 3 551 105 korun. Uzavřením dohody byly narovnány veškeré majetkoprávní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo, která zanikla 5. července 2018.

V dubnu 2019 rozhodla Rada města Ostravy  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“. Ten byl tvořen  firmami Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební a.s. Nabídková cena vybraného dodavatele byla 354,986 milionu korun a byla nejnižší z osmi nabídek.

Popis projektu

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019, aby se zabránilo dalšímu chátrání objektu. Rekonstruován byl celý objekt kulturního domu včetně předprostorů. Opraveny byly přístupové komunikace a vysazena náhradní výsadba.

Objekt kulturního domu je součástí blokové zástavby z doby padesátých let 20. století, tzv. socialistického realismu. Samotný kulturní dům je z doby pozdější, začátek let šedesátých. Objekt ukončuje jižní kolmou odnož k bulváru Hlavní třídy v místě Alšova náměstí. Celá modernizace a rekonstrukce kulturního domu je koncipována jako návrat k původnímu účelu, ke kterému byl objekt ve 20. století určen.

Uvnitř opraveného Pokladu je pro návštěvníky připraven nový divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, 3 multifunkční učebny a 2 salónky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení je i nová i restaurace s terasou a klubovým prostorem a nechybí  ani minikino pro přibližně 60 lidí.

Modernizace Domu kultury Poklad si od jejího zahájení v dubnu 2012 vyžádala částku téměř 52 milionů korun. DK Poklad byl znovuotevřen v srpnu 2021.

Stavba vyhrála hlavní cenu a cenu veřejnosti stavbu roku Moravskoslezského kraje 2021 a byla nominována na Českou cenu za architekturu 2022.

Informace o programu již fungujícího DK Poklad sledujte na jejich webu a FB profilu.

Zdroj: https://fajnovaporuba.cz/p/rekonstrukce-domu-kultury-poklad

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2012 Záměr ikona I
2012 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-domu-kultury-poklad