Aktualizováno 15.2.2022

Rekonstrukce Domu kultury Poklad

2012
Záměr
2012
Příprava
2019
Realizace
2021
Dokončeno

Porubský Kulturní dům Poklad byl od svého vzniku v roce 1961 centrem kultury v obvodu. Nabízel řadu sálu, učeben a dalších prostorů, které využívaly generace Porubanů. V roce 2012 její vlastník  – Statutární město Ostrava – rozhodl o rekonstrukci. Rekonstrukce objektu se táhla od roku 2012 a byla od začátku obtížná. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby Unistav a.s., Prominecon CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. na proplacení víceprácí.

V dubnu 2018 město ukončilo spolupráci se sdružením „Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností Stamont – Pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engeneering, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun včetně DPH, přičemž podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací. Sdružení po městu požadovalo na základě ukončení smluvního vztahu finanční kompenzaci. K dohodě o narovnání došlo v červenci 2018. Částka k proplacení zhotoviteli byla stanovena na 3 551 105 korun. Uzavřením dohody byly narovnány veškeré majetkoprávní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo, která zanikla 5. července 2018.

V dubnu 2019 rozhodla Rada města Ostravy  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“. Ten je tvořen  firmami Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební a.s. Nabídková cena vybraného dodavatele byla 354,986 milionu korun a byla nejnižší z osmi nabídek. Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., přes kterou financování rekonstrukce půjde, muselo město zvýšit dotaci tak, aby odpovídala reálně vysoutěžené částce, tedy o 54,986 milionů korun.

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019, aby se zabránilo dalšímu chátrání objektu. Rekonstruován byl celý objekt kulturního domu včetně předprostorů. Opraveny byly přístupové komunikace a vysazena náhradní výsadba. Uvnitř opraveného Pokladu je pro návštěvníky připraven nový divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, 3 multifunkční učebny a 2 salónky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení je i nová i restaurace s terasou a klubovým prostorem a nechybí  ani minikino pro přibližně 60 lidí.

Modernizace Domu kultury Poklad si od jejího zahájení v dubnu 2012 vyžádala částku téměř 52 milionů korun. DK Poklad byl znovuotevřen v srpnu 2021.

Informace o programu již fungujícího DK Poklad sledujte na jejich webu a FB profilu.

Zdroj: https://fajnovaporuba.cz/p/rekonstrukce-domu-kultury-poklad