Přeskočit na obsah
25
lůžek
2
pohotovostní lůžka
0-6
let věku dětí
2024
předpokládaný začátek rekonstrukce
Jedná se o celkovou rekonstrukci, přístavbu a nástavbu jednoho ze stávajících objektů Dětského centra Domeček, a to včetně přilehlých ploch na ulici Rýparova v Ostravě Zábřehu.

V objektu bude provozováno dětské centrum – zdravotnické zařízení s kapacitou 25 lůžek pro děti od 0-6 let s těžkým zdravotním postižením nebo s nařízenou ústavní výchovou + 2 pohotovostní lůžka pro přechodný pobyt těžce zdravotně postižených osob z terénu.

Zpracování investičního záměru (včetně provedení stavebně technického průzkumu a zhotovení dispoziční studie), provedla společnost Atelier 99 s.r.o.  Zhotovitelem projektové dokumentace se stala firma Atris s.r.o.

V prosinci 2022 bylo požádáno o vydání společného povolení ke stavbě. Do konce r. 2023 by měla být zpracována DPS a vybrán zhotovitel stavby.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Atelier 99 s.r.o. zpracovatel investičního záměru

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-detskeho-centra-domecek