Aktualizováno 8.2.2021

Rekonstrukce Dětského centra Domeček

2020
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

U tohoto projektu se jedná o celkovou rekonstrukci, přístavbu a nástavbu jednoho ze stávajících objektů centra, a to včetně přilehlých ploch na ulici Rýparova v Ostravě Zábřehu.
V objektu bude provozováno dětské centrum – zdravotnické zařízení s kapacitou 25 lůžek pro děti od 0-6 let s těžkým zdravotním postižením nebo s nařízenou ústavní výchovou + 2 pohotovostní lůžka pro přechodný pobyt těžce zdravotně postižených osob z terénu.

Investiční záměr je hotov, veřejnou zakázku na jeho zpracování (včetně provedení stavebně technického průzkumu a zhotovení dispoziční studie), získala společnost Atelier 99 s.r.o.  Následovat bude zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací.

Předpokládané zahájení rekonstrukce objektu je plánováno na rok 2023.

 

Současný stav objektu

Foto1 Foto 2

 

FOTOGALERIE