Přeskočit na obsah
25
lůžek
2
pohotovostní lůžka
0-6
let věku dětí
2023
předpokládaný začátek rekonstrukce
Jedná se o celkovou rekonstrukci, přístavbu a nástavbu jednoho ze stávajících objektů Dětského centra Domeček, a to včetně přilehlých ploch na ulici Rýparova v Ostravě Zábřehu.

V objektu bude provozováno dětské centrum – zdravotnické zařízení s kapacitou 25 lůžek pro děti od 0-6 let s těžkým zdravotním postižením nebo s nařízenou ústavní výchovou + 2 pohotovostní lůžka pro přechodný pobyt těžce zdravotně postižených osob z terénu.

Zpracování investičního záměru (včetně provedení stavebně technického průzkumu a zhotovení dispoziční studie), provedla společnost Atelier 99 s.r.o.  Zhotovitelem projektové dokumentace se stala firma Atris s.r.o.

Předpokládané zahájení rekonstrukce objektu je plánováno na rok 2023.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Atelier 99 s.r.o. zpracovatel investičního záměru

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-detskeho-centra-domecek