Přeskočit na obsah
V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám a bude zakoupeno nové vybavení stravovacího provozu. Stravovací provoz bude zajišťovat celodenní stravování pro 184 klientů Domova Sluníčko a nově bude po realizaci projektu zajišťovat stravování i pro 80 klientů Čtyřlístku a Dětského centra Domeček. Vybavení je zastaralé a za hranicí životnosti.

Rekonstrukce stravovacího provozu/kuchyně bude probíhat v 1. pp organizace Domov Sluníčko nacházející se v Ostravě – Vítkovicích. Bude se jednat o stavební úpravy, které jsou nutné k vybudování místnosti pro porcování stravy ze stávajícího skladu potravin (vychází z požadavků změny technologie přípravy pokrmů) a místnosti pro plnění a mytí termoportů a gastronádob pro zajištění stravy jiných subjektů zřizovatele. Konkrétně z místnosti „Obalů“ vznikne místnost „Mytí termoportů a gastronádob“, z místnosti „Chladírna masa“ vznikne místnost „Plnění termoportů“. S tím souvisí i vybudování nové elektroinstalace vč. zdravotechniky, z důvodu pořízení nových technologií a zařízení do stravovacího provozu.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Současný stravovací provoz je již nevyhovující z hlediska hygienických norem, používány stroje a zařízení jsou již za hranicí obvyklé využitelnosti (vybavení pořízeno v letech 2004–2008), rovněž náklady na jejich údržbu a opravu se každoročně zvyšují. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k rekonstrukci a inovaci stravovacího provozu, přičemž stavební úpravy budou zohledňovat požadavky na kapacitu elektrické sítě a zdravotechniky u nově pořízených technologií a zařízení kuchyně.

Pořízením nových, výkonnějších strojů a zařízení do stravovacího provozu dojde ke zkvalitnění podmínek pro přípravu stravy, k rozšíření nabídky výběru stravy pro klienty domova a také k navýšení požadované kapacity kuchyně. Ta je potřebná k zajištění plánované dodávky celodenní stravy nejen pro klienty Domova Sluníčko, ale i pro jiné příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava. Konkrétně se bude jednat klienty z příspěvkové organizace Čtyřlístek a dětské pacienty z příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček. Celkem bude nově zrekonstruovaný stravovací provoz zajišťovat stravu pro 264 klientů. Přes navýšení kapacity dojde k energetickým úsporám, vzhledem k pořízení moderních technologií s nižší energetickou náročností, což má také pozitivní dopad na životního prostředí. Využitím těchto technologií dojde i ke snížení v současné době enormní časové náročnosti práce kuchařů a pomocného personálu.

Celkové náklady6 753 950,71 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé náklady6 419 086,21 Kč vč. DPH
Výše dotace4 814 314,66 Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceMinisterstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel/ZhotovitelRistorispetto s.r.o.; MAVA spol. s r.o.;
VISOR Property s.r.o.; Ateliér Idea spol. s.r.o.
Termín realizace/ukončení05/2023 – 01/2024
Nositel projektuStatutární město Ostrava
Registrační čísloIdentifikační číslo EDS – 013D313008003

Partneři projektu

https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-a-inovace-stravovaciho-provozu-domov-slunicko