Aktualizováno 10.4.2017

Regenerace brownfieldu Bělský les

Oblíbené relaxační místo prochází velkými proměnami. Nejdříve byly odstraněny všechny technické prvky v areálu bývalých kasáren, tedy především asfaltové a betonové komunikace a zbylé základové konstrukce.

V srpnu 2014 byly zahájeny práce pro výsadbu cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 10 ha s předpokládaným ukončením do konce roku 2014 (Výsadba zeleně).  Na navazující projekt výukového centra, jehož předmětem je vybudování nových naučných stezek s navázaným kompletním výukovým programem (altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář) bylo vydáno stavební povolení na parkové cesty a je zpracována dokumentace pro výběr dodavatele, avšak tento projekt (žádost o dotaci podávány v lednu 2014) nebyl podpořen k financování z Operačního programu Životní prostředí a předpokládá se znovu jeho předložení v rámci budoucích výzev z nového programovacího období.

Regenerace brownfieldu Bělský les
Celkové náklady 3,80 mil. Kč vč. DPH
Výše dotace 2,24 mil. Kč vč.DPH
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa: Podpora prosperity regionu, Oblast podpory: Podpora využívání brownfields
Dodavatel/Zhotovitel Nevis Opava s.r.o.
Termín realizace/ukončení ukončení 9 – 12/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.1.10/2.3.00/05.01405

FOTOGALERIE