Přeskočit na obsah

Oblíbené relaxační místo prochází velkými proměnami. Nejdříve byly odstraněny všechny technické prvky v areálu bývalých kasáren, tedy především asfaltové a betonové komunikace a zbylé základové konstrukce.

V srpnu 2014 byly zahájeny práce pro výsadbu cca 4000 stromů a 1000 keřů na ploše cca 10 ha s předpokládaným ukončením do konce roku 2014 (Výsadba zeleně).  Na navazující projekt výukového centra, jehož předmětem je vybudování nových naučných stezek s navázaným kompletním výukovým programem (altány, informační systém, expozice rostlin, vlastní mobiliář) bylo vydáno stavební povolení na parkové cesty a je zpracována dokumentace pro výběr dodavatele, avšak tento projekt (žádost o dotaci podávány v lednu 2014) nebyl podpořen k financování z Operačního programu Životní prostředí a předpokládá se znovu jeho předložení v rámci budoucích výzev z nového programovacího období.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů