Aktualizováno 10.4.2017

Regenerace brownfield Přívoz – Stará ČOV

Projekt řešil regeneraci areálu bývalé čistírny odpadních vod, která byla zrušena koncem devadesátých let s cílem vyčistit dané území, které sloužilo také jako deponie zemin, mimo jiné od pozůstatků staveb bývalé čistírny a připravit území pro další využití. Nefunkční zanedbaný areál byl po regeneraci a terénních úpravách zatravněn.

Regenerace brownfield Přívoz – Stará ČOV
Celkové náklady 10,8 mil. Kč vč. DPH
Výše dotace 9,1 mil. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Podpora prosperity regionu, Oblast podpory Podpora využívání brownfields
Dodavatel/Zhotovitel TOMI – REMONT a.s.
Termín realizace/ukončení 6/2012 – 3/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.1.10/2.3.00/03.01164

FOTOGALERIE