Přeskočit na obsah

Cílem projektů bylo založení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny tedy biocenter, biokoridorů. Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ ÚSES, mají základní úkol – ochranu druhů rostlin nebo živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Tento úkol však neznamená konzervaci společenstev, nýbrž podporování jejich přirozeného vývoje. Zejména u nově realizovaných biocenter či biokoridorů jde o podporu a umožnění co nejpřirozenějšího vývoje společenstva, vznikajícího v daných trvalých ekologických podmínkách. Biocentra byla založena i ve složitých přírodních podmínkách v blízkosti břehů řek, na výsypkách, haldách, neboť i v těchto trvale změněných přírodních podmínkách je nutno dát přírodnímu vývoji společenstev šanci.

V rámci realizace projektů bylo vysazeno 120 tis. stromů a 330 tis. keřů na území převážné většiny městských obvodů.

V současné době probíhá péče o vysazenou zeleň v rámci udržitelnosti projektů.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/projekty-uses-uzemni-systemy-ekologicke-stability