Aktualizováno 20.4.2017

Projekty ÚSES (Územní systémy ekologické stability)

Cílem projektů bylo založení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny tedy biocenter, biokoridorů. Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ ÚSES, mají základní úkol – ochranu druhů rostlin nebo živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Tento úkol však neznamená konzervaci společenstev, nýbrž podporování jejich přirozeného vývoje. Zejména u nově realizovaných biocenter či biokoridorů jde o podporu a umožnění co nejpřirozenějšího vývoje společenstva, vznikajícího v daných trvalých ekologických podmínkách. Biocentra byla založena i ve složitých přírodních podmínkách v blízkosti břehů řek, na výsypkách, haldách, neboť i v těchto trvale změněných přírodních podmínkách je nutno dát přírodnímu vývoji společenstev šanci.

V rámci realizace projektů bylo vysazeno 120 tis. stromů a 330 tis. keřů na území převážné většiny městských obvodů.

V současné době probíhá péče o vysazenou zeleň v rámci udržitelnosti projektů.

Projekty ÚSES (Územní systémy ekologické stability)
Celkové náklady Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy – 1. etapa, část A 41,148 mil. Kč / Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy – 1. etapa, část B - 46,011 mil. Kč
Výše dotace 34,549 mil. Kč / 37,040 mil. Kč
Poskytovatel dotace
Dodavatel/Zhotovitel Sdružení Pozemní stavitelství Zlín a.s / ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. a AB Facility a.s.“
Termín realizace/ukončení 05/2013-06/2016 / 05/2013-06/2016
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát města
Registrační číslo 11104166 / 11104156

FOTOGALERIE