Přeskočit na obsah

Mezi nejvýznamnější priority města Ostravy patří bezesporu ochrana životního prostředí a ovzduší. Vedení města Ostravy řeší negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně za desítky milionů korun. V červnu 2014 byla dokončena velká část z těchto projektů a i díky nově vysazené zeleni se Ostrava drží na špici nejzelenějších měst v České republice.

Jedná se především o projekty „Izolační zeleně“, které plní funkci tzv. „zeleného filtru“, jenž má oddělit obytné plochy od průmyslových areálů nebo frekventovaných komunikací. Projekty „Izolačních zeleně“ patří napříč Českou republikou (v rámci projektů stejného druhu) mezi ty největší. Projektové dokumentace projektů Izolačních zelení zpracoval renomovaný odborník na problematiku zeleně v městském prostředí s dlouholetou praxí, působící na Ústavu biotechniky, Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno v Lednici na Moravě a praktikující projektant, Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Každá projektová dokumentace musela splňovat několik podmínek, které stanovuje dotační titul z EU, a to jsou: výsadba na pozemcích v majetku města, nebo svěřené městskému obvodu, výsadba oddělující frekventované komunikace a průmyslové areály od obytné zástavby a v neposlední řadě musela respektovat požadované hodnoty zachyceného prachu. Do rozsáhlé přípravy projektů byly vtaženy jednotlivé městské obvody a správci městské zeleně nejen při vyřizování povolení ke kácení*, bez kterých by nebylo možné projekty realizovat.

Ačkoli při realizaci dochází ke kácení, děje se tak vždy jen v nevyhnutelných případech z důvodu odstranění dřevin poškozených, dožívajících, případně z důvodu zanedbané dosavadní péče. Za odstraněné dřeviny jsou vysazovány dřeviny nové, zdravé a dlouhodobě vyhovující účelu – záchytu prachu. Jednoduše řečeno méně kvalitní a stará zeleň je nahrazována novou a kvalitnější. Napříč městem je tak díky projektům vysazeno řádově desítky tisíc nových stromů a keřů.

Realizace projektů „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“, „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“, „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“, „Zelená osa Vítkovic“ a „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 04“ již byla dokončena. Součástí projektů je i povinná udržitelnost po dobu 5 let od ukončení realizace, kterou bude provádět zhotovitel. Celkové předpokládané náklady na realizaci projektů „Izolační zeleně“ činily 115 mil. Kč po vysoutěžení se snížily na 43 mil. Kč, přičemž míra dotace z EU činí 38 mil. Kč.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/projekty-izolacni-zelene