Aktualizováno 23.6.2021

Přestupní uzel Náměstí republiky

2018
Záměr
2020
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Frýdlantské mosty a tramvajová zastávka Náměstí republiky jsou jedním z nejfrekventovanějších míst v Ostravě. Dochází zde ke křížení tramvajových spojů směrem z centra do ostatních městských obvodů – především Dubiny, Zábřehu, Mariánských Hor a Poruby. Jedná se také o důležité přestupní místo na navazující trolejbusovou a meziměstskou autobusovou dopravu v podobě Ústředního autobusového nádraží.

Rekonstrukce Náměstí Republiky

Tento projekt se zabývá komplexní rekonstrukcí a estetizací prostoru tramvajových zastávek, revitalizací nástupišť a podchodů. Mělo by také dojít ke zrušení souběžné tzn. třetí koleje a jednoho z nástupišť směrem z centra města.

Křižovatka Náměstí republiky

Dojít má také k rekonstrukci mostních objektů, které jsou v současné době v zhoršeném technickém stavu z důvodů zatékání vody. V plánu je vybudovat pěší napojení na blízké parkoviště, autobusové nádraží a nákupní centra.

V tomto roce byla podána žádost o umístění stavby, po doplnění požadavku stavebního úřadu bylo řízení v 04/2021 zahájeno. V roce 2022 by měla proběhnout žádost o stavebního povolení a soutěž na výběr zhotovitele stavby. Realizace stavby je plánována na období 2023-2025.

Řešení dopravní křižovatky

V rámci rekonstrukce křižovatky se ustoupilo od původně zamýšlené výstavby kruhového objezdu. Na základě předložených informací a plánů světelné signalizace se ukázalo toto řešení jako neprůjezdné, a bylo proto rozhodnuto trolejbusovou smyčku i současné řešení křižovatky ponechat.

Odhadované celkové náklady na projekt činí 272 mil. Kč vč. DPH. Na rekonstrukci podchodů a nástupišť bude požádáno o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Tento projekt je úzce navázán na projekt rekonstrukce ulice Místecké , stavbu nového parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava a na projekt terminálu Hlubina se záchytným P+R parkovištěm. Bylo vypsáno výběrové řízení na vypracování projektových podkladů souvisejících s přípravou a realizací stavby parkoviště pod Frýdlantskými mosty. Zakázku v hodnotě 1 724 250 Kč s DPH  vyhrála  společnost Sweco Hydroprojekt a.s..