Přestupní uzel Náměstí republiky - Fajnova
Aktualizováno 21.4.2020

Přestupní uzel Náměstí republiky

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Náměstí republiky

Frýdlantské mosty a tramvajová zastávka Náměstí republiky jsou jedním z nejfrekventovanějších míst v Ostravě. Dochází zde ke křížení tramvajových spojů směrem z centra do ostatních částí města – především Dubiny, Zábřehu, Mariánských Hor a Poruby. Jedná se také o důležité přestupní místo na navazující trolejbusovou a meziměstskou autobusovou dopravu v podobě Ústředního autobusového nádraží.
Projekt se zabývá komplexní rekonstrukcí a estetizací prostoru tramvajových zastávek, revitalizací nástupišť a podchodů včetně vybudování pojízdných pásů a úrovňových přechodů mezi zastávkami. Mělo by také dojít ke zrušení souběžné tzn. třetí koleje a jednoho z nástupišť směrem z centra města.

 

 

 

 

 

Dojít má také k rekonstrukci mostních objektů, které jsou v současné době v zhoršeném technickém stavu z důvodů zatékání vody. V plánu je vybudovat pěší napojení na blízké parkoviště, autobusové nádraží a nákupní centra.

Křižovatka Náměstí republiky

 

 

 

 

 

 

V rámci rekonstrukce křižovatky se ustoupilo od původně zamýšlené výstavby kruhového objezdu. Na základě předložených informací a plánů světelné signalizace se ukázalo toto řešení jako neprůjezdné, a bylo proto rozhodnuto trolejbusovou smyčku i současné řešení křižovatky ponechat.

Odhadované celkové náklady na projekt činí 272 mil. Kč vč. DPH. Na rekonstrukci podchodů a nástupišť bude požádáno o přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizace se předpokládá koncem roku 2021 s dokončením do roku 2022.

Tento projekt je úzce navázán na projekt rekonstrukce ulice Místecké , stavbu nového parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava a na projekt terminálu Hlubina se záchytným P+R parkovištěm. V současné době je vypsáno výběrové řízení na vypracování projektových podkladů souvisejících s přípravou a realizací stavby parkoviště pod Frýdlantskými mosty.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram