Přeskočit na obsah
Realizací investičního projektu v oblasti dopravy došlo k vybudování přestupního uzlu (přestupních zastávek), který sjednotil nástupiště tramvajových a autobusových zastávek (městské hromadné dopravy se současným navázáním příměstské autobusové dopravy v rámci integrovaného dopravního systému ODIS), a to do sdružených párových nástupišť, zastávek Důl Odra v Ostravě-Přívoze na ul. Hlučínská.

Potřebnost realizace projektu plynula především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu řešeného úseku, nevhodného řešení umístění zastávek hromadné dopravy a nemožnosti přestupu z důvodu dlouhých přestupních vazeb autobusových a tramvajových zastávek Důl Odra.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu – IROP (s využitím Integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace). Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu naleznete na odkaze ZDE a o Evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Projekt je v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava, Strategickým plánem rozvoje města 2017-2023 a přispěl ke zkvalitnění dopravní infrastruktury veřejné dopravy v rámci města, ke zvýšení bezpečnosti jejího provozu, zvýšení bezpečnosti cestujících, zlepšení dopravní dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra
Celkové stavební výdaje55,425 mil. Kč (vč. DPH)
Výše dotace (zdroje EU a stát. rozpočtu)18,453 mil. Kč
Dotační zdrojIROP (Integrovaný regionální operační program 2014-2020) prostřednictvím Integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace
Nositel projektu/investorstatutární město Ostrava
Termín realizace/ukončení stavby09/2021-06/2022
Zhotovitel stavbySTRABAG a. s.
Registrační číslo projektuCZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016160

Umístění projektu

Seznam projektů

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Dopravní podnik Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prestupni-uzel-dul-odra-rekonstrukce-tramvajove-zastavky-dul-odra