Aktualizováno 20.7.2022

Přestupní uzel Důl Odra – Rekonstrukce tramvajové zastávky důl Odra

Realizací investičního projektu v oblasti dopravy došlo k vybudování přestupního uzlu (přestupních zastávek), který sjednotil nástupiště tramvajových a autobusových zastávek (městské hromadné dopravy se současným navázáním příměstské autobusové dopravy v rámci integrovaného dopravního systému ODIS), a to do sdružených párových nástupišť, zastávek Důl Odra v Ostravě-Přívoze na ul. Hlučínská. Potřebnost realizace projektu plynula především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu řešeného úseku, nevhodného řešení umístění zastávek hromadné dopravy a nemožnosti přestupu z důvodu dlouhých přestupních vazeb autobusových a tramvajových zastávek Důl Odra.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu – IROP (s využitím Integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace). Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu naleznete na odkaze ZDE a o Evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Přestupní uzel Důl Odra

stavba: Rekonstrukce tramvajové zastávky Důl Odra

Celkové stavební výdaje 55,425 mil. Kč (vč. DPH)
Výše dotace (zdroje EU a stát. rozpočtu) 18,453 mil. Kč
Dotační zdroj IROP (Integrovaný regionální operační program 2014-2020) prostřednictvím Integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace
Nositel projektu/investor statutární město Ostrava
Termín realizace/ukončení stavby 09/2021-06/2022
Zhotovitel stavby STRABAG a. s.
Registrační číslo projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016160

Projekt je v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava, Strategickým plánem rozvoje města 2017-2023 a přispěl ke zkvalitnění dopravní infrastruktury veřejné dopravy v rámci města, ke zvýšení bezpečnosti jejího provozu, zvýšení bezpečnosti cestujících, zlepšení dopravní dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

FOTOGALERIE