Přeskočit na obsah
Předmětem projektu bylo vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), který by s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnoval celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (ORP Ostrava), kde je odbor ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy příslušným orgánem ochrany přírody.

Zřízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody všech obcí s rozšířenou působností. Plán ÚSES je jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci a součástí územních plánů obcí.

Projekt byl realizován s finanční podporou EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  (viz níže podrobné informace).

O Operačním programu Životní prostředí.

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
Celkové náklady1 265 tis. Kč vč. DPH
Výše dotaceEU max. 85% způsobilých výdajů = 1 075 tis. Kč
Poskytovatel dotaceOPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/ZhotovitelAtregia s.r.o.
Termín realizace/ukončení03/2019 – 06/2020
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloCZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008210

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/plan-uses-spravniho-obvodu-orp-ostrava