Přeskočit na obsah

Pilotní projekt Inteligentní dopravní systémy (IDS) byl realizován v období 2014-2016 a člení se na čtyři části s cílem zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí. Projekt řešil Magistrát města Ostravy (MMO), prostřednictvím odboru dopravy a jeho  spolupráci s dalšími partnery.

Podpora veřejné dopravy:

byl první částí IDS řešenou  ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OKAS). Zabýval se efektivnějším řízení ve městě, tedy zajištěním plynulosti a bezpečnosti provozu při současné preferenci městské hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí.

Podpora veřejné dopravy se skládá z 5 částí:

– výměny řadičů světelné signalizace;
– zřízení dopravní ústředny pro světelnou signalizaci;
– instalace strategických detektorů;
– dodávky softwaru pro modelování dopravy;
– vybudování dopravního centra.

Projekt byl připravován do ROP Moravskoslezsko s celkovými výdaji 143.755 tis. Kč, dotace 122.132 tis. Kč, nakonec nedošlo k realizaci a projekt byl nahrazen akcí „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“.

Inteligentní zastávky:

představují druhou část IDS, řešenou s Koordinátorem  Ostravského dopravní integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které budou podávat informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Projekt byl realizován (2014-2015) za přispění dotace z ROP Moravskoslezsko  14.450 tis. Kč, celkové výdaje akce činily 19.439 tis. Kč.

Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení a odbavovací systémy do vozidel MHD:

Projekt byl realizován Dopravním podnikem Ostrava a.s. (2015-2016) za přispění dotace z ROP Moravskoslezsko ve výši 97.100 tis. Kč., celkové výdaje 124.700 tis. Kč.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/pilotni-projekt-ids