Aktualizováno 19.11.2020

Piazetta u Nádražní ulice

2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2018
Dokončeno

V roce 2018 došlo k rekonstrukci veřejného prostoru mezi ulicemi Nádražní a Bankovní v centru Ostravy dle návrhu architektonické kanceláře Vysloužil Architekti. Prostor, který původně sloužil jako průchod a obslužné místo pro okolní budovy se proměnil v multifunkční odpočinkový prostor s uměleckými prvky.

Součástí úprav je položení nové žulové dlažby, veřejné osvětlení, výsadba stromů a doplnění městského mobiliáře.

V rámci první části návrhu  se upravily funkční nedostatky, které bránily v praktickému užití prostor a v druhé části se prostor proměnil v odpočinkové místo v jedné z nejrušnějších částí centra města.

Úpravy veřejného prostranství spočívaly v opravě zpevněných ploch ze žulové dlažby, vybudování nového veřejné osvětlení k nasvětlení plochy náměstí a prostoru pasáže pod budovou Komerční banky. Dále byly součástí sadové úpravy spočívající ve výsadbě 2ks nových stromů, úpravě záhonu a dalších ozeleněných ploch a výsadbě živého plotu. Prostranství bylo doplněno o nový mobiliář a podstavce pro výtvarná díla.

V rámci participativní části projektu se podařilo upravit projekt rekonstrukce přilehlé části tř. Nádražní, kdy došlo ke zkrácení plánované řady parkovacích stání a uvolnění a zároveň vydefinování plochy pro novou Piazzetu. Následně se také podařilo zapojit majitele sousední stavby, který na svém objektu provedl stavební úpravy, vedoucí k odstranění kolizních prvků ve veřejném prostoru. Za zmínku stojí také napojení prostoru na sousední sloupovou síň pomocí nových schodišťových stupňů. Předností stavby je také výtvarné řešení spočívající v motivech andělů na podhledu pasáže, básni vepsané do betonové lavice s osazenou kopií nárožníku v podobě kamenné hlavy. Samostatnou kapitolou je galerie pod širým nebem pro mladé sochaře Ostravské univerzity.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách ZDE.

 

FOTOGALERIE