Přeskočit na obsah
V roce 2018 došlo k rekonstrukci veřejného prostoru mezi ulicemi Nádražní a Bankovní v centru Ostravy dle návrhu architektonické kanceláře Vysloužil Architekti. Prostor, který původně sloužil jako průchod a obslužné místo pro okolní budovy se proměnil v multifunkční odpočinkový prostor s uměleckými prvky.

Součástí úprav bylo položení nové žulové dlažby, veřejné osvětlení, výsadba stromů a doplnění městského mobiliáře. V rámci první části návrhu  se upravily funkční nedostatky, které bránily v praktickému užití prostor a v druhé části se prostor proměnil v odpočinkové místo v jedné z nejrušnějších částí centra města.

Úpravy veřejného prostranství spočívaly v opravě zpevněných ploch ze žulové dlažby, vybudování nového veřejné osvětlení k nasvětlení plochy náměstí a prostoru pasáže pod budovou Komerční banky. Dále byly součástí sadové úpravy spočívající ve výsadbě dvou nových stromů, úpravě záhonu a dalších ozeleněných ploch a výsadbě živého plotu. Prostranství bylo doplněno o nový mobiliář a podstavce pro výtvarná díla.

V rámci participativní části projektu se podařilo upravit projekt rekonstrukce přilehlé části tř. Nádražní, kdy došlo ke zkrácení plánované řady parkovacích stání a uvolnění a zároveň vydefinování plochy pro novou Piazzetu. Následně se také podařilo zapojit majitele sousední stavby, který na svém objektu provedl stavební úpravy, vedoucí k odstranění kolizních prvků ve veřejném prostoru.

Za zmínku stojí také napojení prostoru na sousední sloupovou síň pomocí nových schodišťových stupňů. Předností stavby je také výtvarné řešení spočívající v motivech andělů na podhledu pasáže, básni vepsané do betonové lavice s osazenou kopií nárožníku v podobě kamenné hlavy. Samostatnou kapitolou je galerie pod širým nebem pro mladé sochaře Ostravské univerzity.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách ZDE.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Vysloužil architekti architektonický návrh

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/piazetta-u-nadrazni-ulice