Aktualizováno 8.12.2020

Parkovací systémy

S narůstajícím počtem aut ve městech roste i potřeba tuto situaci řešit. Nejen centrum města Ostravy, ale i sídliště s vyšší koncentrací obyvatel dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích míst. V současné době se vytváří systém, který by nastavil celou koncepci a došlo by tak k propojení jednotlivých aktivit. V rámci projektu se již realizují záchytná parkoviště P+R a vznikají dílčí parkovací domy, které pomohou počet aut v ulicích snížit.

Více k projektům parkovacích domů zde:
Parkovací dům u katedrály
Parkovací dům na ulici 28. října
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava

Parkoviště na ulici Hlučínská

Ostrava již od roku 2010 využívá také systém navigace řidičů na volná parkovací místa, celkem ve 13 lokalitách na příjezdu do centra města i v samotném centru.