Aktualizováno 16.3.2022

Ostravou na alternativní pohon

Strategický projekt
2017
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2021
Dokončeno

Statutární město Ostrava realizuje od roku 2017 projekty na podporu čisté mobility  spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Ostravou na alternativní pohon I.

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 21 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho 6 ks vozidel s pohonem elektro a 15 ks vozidel s pohonem CNG. Vozidla byla pořízena pro účely Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava a tří městských obvodů Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a Hrabová.

V období leden až září 2018 bylo postupně dodáno a uvedeno do provozu všech 21 vozidel, z toho:

  • 14 ks vozidel pro Městskou policii Ostrava (14 ks s pohonem CNG)
  • 3 ks vozidel pro MMO (2 ks elektromobilů + 1 ks s pohonem CNG)
  • 4 ks vozidel (4 ks  elektromobilů) pro městské obvody (2 ks Radvanice a Bartovice, 1 ks Hrabová, 1 ks Slezská Ostrava).

Realizace projektu přispívá ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě. Projekt tak úspěšně navázal na městskou koncepci čisté mobility. Vozidla pořízená pro městskou policii jsou využívána pro přímý výkon služby a pro obslužné činnosti. Vozidla Magistrátu města Ostravy a městských obvodů slouží jako běžná referentská vozidla úředníků územně správního celku.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

  • 50 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem CNG
  • 220 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem elektro

 

 

Ostravou na alternativní pohon I.
Celkové náklady 11.873 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace 2.070 tis. Kč
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.,
Termín realizace/ukončení  3/2017 – 09/2018
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 00181721

 

Ostravou na alternativní pohon II.

Statutární město Ostrava realizovalo navazující projekt spolufinancovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu bylo pořízení 16 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho v kategorii M1 (osobní automobil) 8 ks s pohonem elektro a 3 ks s pohonem CNG a dále užitkové vozy v kategorii N1 (nákladní menší od 2,5 do 3,5t) 5 ks s pohonem elektro.

Cílem projektu je ekologizace vozových parků magistrátu města Ostravy, městské policie a 8 městských obvodů, provozní úspory a zejména snížení negativních vlivů dopravy (emise, hluková zátěž) na zdraví obyvatel a životní prostředí. Zapojeny do projektu byly městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava – Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

  • 50 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem CNG
  • 250 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem elektro
  • 600 tis. Kč / 1 vozidlo kat. N1 (2,5-3,5 t)
Ostravou na alternativní pohon II.
Celkové náklady 14 924 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace  5 150 tis. Kč
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. AUTO Heller Ostrava, TLAMKA s.r.o.
Termín realizace/ukončení 2019
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 03231821

 

Ostravou na alternativní pohon III.

V rámci projektu bylo pořízeno 8 ks vozidel s alternativním pohonem a 2 ks nabíjecích stanic (tzv. wallbox), z toho vozy  v kategorii M1 (osobní automobil) 1 ks s pohonem elektro, 5 ks s pohonem CNG a jeden plug-in hybrid a v kategorii L7 (malá užitková) 1ks s pohonem elektro.  Cílem projektu je ekologizace vozových parků městské policie, Magistrátu a 2 úřadů městských obvodů – Poruba a Slezská Ostrava.

 

Celkové náklady – 5 220 329,81  Kč

Dotace SFŽP – 892 608,76 Kč

Ostravou na alternativní pohon III.
Celkové náklady 5 220 329,81  Kč vč. DPH
Výše dotace 892 608,76 Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., AUTOCENTRÁLA s.r.o., AUTOKLEVER spol. s.r.o., Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., TLAMKA s.r.o.
Termín realizace/ukončení 2021
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 1191100119