Aktualizováno 3.3.2020

Ostravou na alternativní pohon

2017
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Statutární město Ostrava v letech 2017-2018 realizoval projekt spolufinancovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 21 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho 6 ks vozidel s pohonem elektro a 15 ks vozidel s pohonem CNG. Vozidla byla pořízena pro účely Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava a tří městských obvodů Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a Hrabová.

V období leden až září 2018 bylo postupně dodáno a uvedeno do provozu všech 21 vozidel, z toho:

  • 14 ks vozidel pro Městskou policii Ostrava (14 ks s pohonem CNG)
  • 3 ks vozidel pro MMO (2 ks elektromobilů + 1 ks s pohonem CNG)
  • 4 ks vozidel (4 ks  elektromobilů) pro městské obvody (2 ks Radvanice a Bartovice, 1 ks Hrabová, 1 ks Slezská Ostrava).

Realizace projektu přispívá ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě. Projekt tak úspěšně navázal na městskou koncepci čisté mobility. Vozidla pořízená pro městskou policii jsou využívána pro přímý výkon služby a pro obslužné činnosti. Vozidla Magistrátu města Ostravy a městských obvodů slouží jako běžná referentská vozidla úředníků územně správního celku.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

  • 50 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem CNG
  • 220 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem elektro

 

Ostravou na alternativní pohon II.

Statutární město Ostrava realizovalo navazující projekt spolufinancovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu bylo pořízení 16 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho
v kategorii M1 (osobní automobil) 8 ks s pohonem elektro a 3 ks s pohonem CNG a dále užitkové vozy v kategorii N1 (nákladní menší od 2,5 do 3,5t) 5 ks s pohonem elektro.

Cílem projektu je ekologizace vozových parků magistrátu města Ostravy, městské policie a 8 městských obvodů, provozní úspory a zejména snížení negativních vlivů dopravy (emise, hluková zátěž) na zdraví obyvatel a životní prostředí. Zapojeny do projektu byly městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava – Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

  • 50 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem CNG
  • 250 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem elektro
  • 600 tis. Kč / 1 vozidlo kat. N1 (2,5-3,5 t)

Ostravou na alternativní pohon I.
Celkové náklady 11.873 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace 2.070 tis. Kč
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.,
Termín realizace/ukončení 3/2017 – 09/2018
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 00181721
Ostravou na alternativní pohon II.
Celkové náklady 14 924 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace  5 150 tis. Kč
Poskytovatel dotace Statní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/Zhotovitel Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. AUTO Heller Ostrava, TLAMKA s.r.o.
Termín realizace/ukončení 2019
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 03231821