Přeskočit na obsah
V rámci tohoto projektu byl realizován nákup ekologických vozidel na alternativní pohon pro Městskou policii Ostrava, Magistrát města Ostravy a městské obvody.

Statutární město Ostrava realizuje od roku 2017 projekty na podporu čisté mobility  spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Ostravou na alternativní pohon I.

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 21 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho 6 ks vozidel s pohonem elektro a 15 ks vozidel s pohonem CNG. Vozidla byla pořízena pro účely Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava a tří městských obvodů Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a Hrabová.

V období leden až září 2018 bylo postupně dodáno a uvedeno do provozu všech 21 vozidel, z toho:

 • 14 ks vozidel pro Městskou policii Ostrava (14 ks s pohonem CNG)
 • 3 ks vozidel pro MMO (2 ks elektromobilů + 1 ks s pohonem CNG)
 • 4 ks vozidel (4 ks  elektromobilů) pro městské obvody (2 ks Radvanice a Bartovice, 1 ks Hrabová, 1 ks Slezská Ostrava).

Realizace projektu přispívá ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě. Projekt tak úspěšně navázal na městskou koncepci čisté mobility. Vozidla pořízená pro městskou policii jsou využívána pro přímý výkon služby a pro obslužné činnosti. Vozidla Magistrátu města Ostravy a městských obvodů slouží jako běžná referentská vozidla úředníků územně správního celku.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

 • 50 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem CNG
 • 220 tis. Kč / 1 vozidlo s pohonem elektro
 Ostravou na alternativní pohon I.
Celkové náklady11.873 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace2.070 tis. Kč
Poskytovatel dotaceStatní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/ZhotovitelPorsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.,
Termín realizace/ukončení 3/2017 – 09/2018
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo00181721

Ostravou na alternativní pohon II.

Statutární město Ostrava realizovalo navazující projekt spolufinancovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu bylo pořízení 16 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho v kategorii M1 (osobní automobil) 8 ks s pohonem elektro a 3 ks s pohonem CNG a dále užitkové vozy v kategorii N1 (nákladní menší od 2,5 do 3,5t) 5 ks s pohonem elektro.

Cílem projektu je ekologizace vozových parků magistrátu města Ostravy, městské policie a 8 městských obvodů, provozní úspory a zejména snížení negativních vlivů dopravy (emise, hluková zátěž) na zdraví obyvatel a životní prostředí. Zapojeny do projektu byly městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava – Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá.

Podpora ze Státního fondu životního prostředí České republiky je stanovena fixní částkou dle typu vozidla a druhu pohonu a činí:

 • 50 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem CNG
 • 250 tis. Kč / 1 vozidlo kat. M1 s pohonem elektro
 • 600 tis. Kč / 1 vozidlo kat. N1 (2,5-3,5 t)
 Ostravou na alternativní pohon II.
Celkové náklady14 924 tis. Kč vč. DPH (kupní cena vozidel)
Výše dotace 5 150 tis. Kč
Poskytovatel dotaceStatní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/ZhotovitelGerhard Horejsek a spol., s.r.o., Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. AUTO Heller Ostrava, TLAMKA s.r.o.
Termín realizace/ukončení2019
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo03231821

Ostravou na alternativní pohon III.

V rámci projektu bylo pořízeno 8 ks vozidel s alternativním pohonem a 2 ks nabíjecích stanic (tzv. wallbox), z toho vozy  v kategorii M1 (osobní automobil) 1 ks s pohonem elektro, 5 ks s pohonem CNG a jeden plug-in hybrid a v kategorii L7 (malá užitková) 1ks s pohonem elektro.  Cílem projektu je ekologizace vozových parků městské policie, Magistrátu a 2 úřadů městských obvodů – Poruba a Slezská Ostrava.

Celkové náklady – 5 220 329,81  Kč

Dotace SFŽP – 892 608,76 Kč

 Ostravou na alternativní pohon III.
Celkové náklady5 220 329,81  Kč vč. DPH
Výše dotace892 608,76 Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceStatní fond životního prostředí České republiky
Dodavatel/ZhotovitelPorsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., AUTOCENTRÁLA s.r.o., AUTOKLEVER spol. s.r.o., Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., TLAMKA s.r.o.
Termín realizace/ukončení2021
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo1191100119
 
 
 

Umístění projektu

Seznam projektů

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Jan Dohnal primátor města Ostravy

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/ostravou-alternativni-pohon