Aktualizováno 11.4.2017

Obvodová komunikace Františkov I. část

Okružní křižovatka, která se nachází nedaleko slezskoostravské radnice, přináší dopravní úlevu obyvatelům Slezské Ostravy. V rámci přestavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí a vybudování napájecích kabelů pro vedení trolejbusů, a vybudovány zastávky MHD mezi křižovatkou ul. Frýdecká a ul. Těšínská a okružní křižovatkou. V rámci navazující stavby vznikne trolejbusová trať na Hranečník.

Obvodová komunikace Františkov I. část
Celkové náklady 51.209 tis. Kč
Výše dotace 38.206 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG, a. s.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 11/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01361

Další info:

IPRM
Pól rozvoje