Aktualizováno 16.2.2021

Multifunkční sportovní hala

2016
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 000 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Soukromý subjekt, kterým je společnost ČSAD Ostrava a.s., se zavazuje vložit do projektu své pozemky a opravárenskou halu na ulici U stadionu/Sládkova. Nová hala vznikne rekonstrukcí bývalé haly pro autobusy s přístavbou tréninkového centra a dalšího zázemí. Projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal a basketbal a jejich mládežnické základny.

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 600 mil. Kč, z toho alokace města nepřesáhne 200 mil. Kč. Moravskoslezský kraj se bude podílet 80 mil. Kč, ČSAD Ostrava investuje 53 mil. Kč a Multifunkční sportovní hala 27 mil. Kč. Finanční podpora města a kraje je podmíněna získáním dotačních prostředků z Národní sportovní agentury, případně z jiných externích zdrojů.

Žadatelem o dotaci na výstavbu haly, příjemcem finančních prostředků, realizátorem projektu a vlastníkem multifunkční sportovní haly bude Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Po dokončení výstavby bude mít na starosti odbornou náplň a bude zajišťovat provoz haly. Jeho členy se stali město Ostrava, společnosti ČSAD Ostrava a Multifunkční sportovní hala, která bude garantem kvality architektonických, projektových a inženýrských prací v přípravné fázi i ve fázi samotné výstavby haly a bude financovat projektové a inženýrské práce.

K projektu je zpracována podrobná architektonická studie společností PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o., je dokončen inženýrský a hydrogeologický průzkum a nyní se bude zpracovávat dokumentace EIA (posouzení vlivu na životní prostředí).

Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek.

Předpoklad realizace výstavby haly je v letech 2021 – 2023.

 

 

FOTOGALERIE