Přeskočit na obsah
3 500
diváckých míst
3
tréninková hřiště
600
mil. Kč
Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 500 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Nová hala vznikne rekonstrukcí bývalé haly pro autobusy společnosti ČSAD Ostrava a.s. s přístavbou tréninkového centra a dalšího zázemí. 

Projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal a basketbal a jejich mládežnické základny. Provozně je hlavní hala navržena vzdušně, s otevřenými prostory a tribunami. Na hlavní halu navazuje hala tréninková, která je koncipována vertikálně – umožňuje tak maximálního využití na minimální zastavěné ploše. Je navržena jako samostatný objekt, propojený s hlavní halou transparentním koridorem. V převýšeném parteru jsou umístěny dvě tréninkové plochy basketbalu a volejbalu a v patře je umístěno hřiště florbalu a gymnastiky, s potřebným technickým a provozním zázemím. Prostor mezi oběma halami je pojednán jako veřejný se vzrostlými stromy, který nabízí spoustu aktivit sportovních, rekreačních, relaxačních, včetně občerstvení a kultury. Dochází k propojení exteriéru s interiérem tréninkové haly.

Žadatelem o dotaci na výstavbu haly, příjemcem finančních prostředků, realizátorem projektu a vlastníkem multifunkční sportovní haly bude Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Po dokončení výstavby bude mít na starosti odbornou náplň a bude zajišťovat provoz haly. Jeho členy se stali město Ostrava, společnosti ČSAD Ostrava a Multifunkční sportovní hala, která bude garantem kvality architektonických, projektových a inženýrských prací v přípravné fázi i ve fázi samotné výstavby haly a bude financovat projektové a inženýrské práce.

K projektu je zpracována podrobná architektonická studie společností PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o. (autorský tým ve složení: David Průša, Katarína Srnová, Alžběta Vyhnalíková, Alena Mazalová, Simona Dlouhá, Tereza Kusnierzová, Petr Rozsypal, Yevhenii Krasnikov).

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 600 mil. Kč, z toho alokace města nepřesáhne 200 mil. Kč. Moravskoslezský kraj se bude podílet 80 mil. Kč, ČSAD Ostrava investuje 53 mil. Kč a Multifunkční sportovní hala 27 mil. Kč. Finanční podpora města a kraje je podmíněna získáním dotačních prostředků z Národní sportovní agentury, případně z jiných externích zdrojů.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o. architektonická studie

Garanti

  • Jan Dohnal primátor města Ostravy

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/multifunkcni-sportovni-hala